هشدار هواشناسی به مسافران نوروزی

هواشناسی کل کشور: برای روز‌های آینده که با فعالیت موج بارشی در کشور همراه هستیم.
هشدار هواشناسی به مسافران نوروزی
کد خبر : ۶۰۶۴۲

هواشناسی کل کشور: برای روز‌های آینده که با فعالیت موج بارشی در کشور همراه هستیم انتظار وقوع بارش برف را در بسیاری از نقاط مرتفع در البرز، شمال غرب و دامنه‌های زاگرس داریم.

ارتفاعات البرز، ارتفاعات زاگرس، ارتفاعات شمال غرب مثل سهند، سبلان و همچنین قلل مرتفع کردستان طی روز‌های آینده با بارش سنگین برف همراه خواهند بود.

ارتفاعات البرز سنگین‌ترین بارش برف را طی روز‌های آینده خواهند داشت و ارتفاع برف در برخی مناطق تا یک متر خواهد بود.

در سایر مناطق و مناطق کم ارتفاع‌تر انتظار بارش برف نداریم.

مجله زندگی
ارسال نظر