ویدیو | وحشت بهمن هاشمی از زنگ زدن حامد آهنگی به همسرش!

در برنامه شب اهنگی که بهمن هاشمی دعوت بود حامد آهنگی سه حسن بهمن هاشمی را از همسرش پرسید. نحوه سیو اسم همسر بهمن هاشمی باعث تعجب حامد آهنگی شد.
ویدیو | وحشت بهمن هاشمی از زنگ زدن حامد آهنگی به همسرش!
کد خبر : ۶۱۰۱۶
مجله زندگی
ارسال نظر