حقوق بگیران در سال ۱۴۰۳ چقدر باید مالیات بدهند؟

بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران ۱۲ میلیون تومان در ماه تعیین شده است و از ۱۲ تا ۱۶.۵ میلیون تومان مالیات ۱۰ درصدی اخذ می‌شود.
حقوق بگیران در سال ۱۴۰۳ چقدر باید مالیات بدهند؟
کد خبر : ۶۱۱۵۴

سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران در سال جاری ۱۲ میلیون تومان در ماه تعیین شده است

بر اساس قانون بودجه سال 1403 سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران 12 میلیون تومان در ماه تعیین شده است و  از 12 تا 16.5 میلیون تومان مالیات 10 درصدی اخذ می شود.

 

حقوق بگیران در سال ۱۴۰۳ چقدر باید مالیات بدهند؟

منبع :
تسنیم
مجله زندگی
ارسال نظر