حکم جالب یک قاضی برای اتهام حمل مشروبات الکلی

قاضی به جای ۶ ماه حبس حکم داد تا متهم یک دستگاه بریل نویس (پرکینز) برای مددجویان بهزیستی شهرستان عجب شیر تهیه و خریداری کند.
حکم جالب یک قاضی برای اتهام حمل مشروبات الکلی
کد خبر : ۶۱۶۴۲

از قضات شهرستان عجب شیر در آذربایجان شرقی با هدف توسعه و ترویج مجازات جایگزین حبس، یکی از مجرمان را محکوم به خرید یک دستگاه بریل نویس برای استفاده جامعه روشندلان کرد.

این قاضی با تدبیر دادیار شعبه ۲ دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان عجب شیر با این اقدام ارزشی خود، متهم را که به علت حمل مشروبات الکلی محکوم شده بود، به خرید یک دستگاه بریل نویس به مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال ملزم کرد.

قاضی مربوطه در بررسی سیر مراحل قانونی پرونده فوق و با توجه به نداشتن هرگونه سابقه کیفری و نیز ابراز ندامت متهم، به جای ۶ ماه حبس، با حکم مجازات جایگزین حبس دادگاه محکوم شد تا یک دستگاه بریل نویس (پرکینز) برای مددجویان بهزیستی شهرستان عجب شیر تهیه و خریداری کند.

در متن حکم یاد شده آمده است: با توجه به اینکه استفاده از مشروبات الکلی بار‌ها موجب نابینایی شده است، بنابراین به دلیل اتهام مرتکبه مبنی بر حمل مشروبات الکلی، مجرم با خرید یک دستگاه بریل نویس و قرار دادن آن در اختیار اداره بهزیستی شهرستان، در رفع مشکلات روشندلان جامعه سهیم باشد.

طبق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود.

در تبصره این قانون آمده است: دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیت مقرر در این ماده تصریح می‌کند و دادگاه نمی‌تواند به بیش از ۲ نوع از مجازات‌های جایگزین حکم دهد.

تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان را با نصب اپیلکیشن خبرخوان گردون به سهولت دنبال کنید.
منبع :
رکنا
مجله زندگی
ارسال نظر