فال قهوه امروز سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ | با یک فنجان قهوه از آینده باخبر شو

از زمان قدیم فال قهوه را در زمره آینده نگری می‌دانستند. فال قهوه از پر طرفدارترین فال‌ها در دوران‌های مختلف بوده است و این اشتیاق با گسترش روزانه مصرف قهوه در جهان روز به روز در حال بیشتر شدن است.
فال قهوه امروز سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ | با یک فنجان قهوه از آینده باخبر شو
کد خبر : ۶۲۴۲۳

فال قهوه امروز سه‌شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ برای متولدین فروردین
در فال قهوه شما دیده شد:
مار: سمبل دشمنی است - دشمنی زیرک است که از پشت به انسان حمله می‌کند - امانت – افترا – خدعه - حسادت – ریای زن یا مردخرس: دشمن بدطینت، احمق و تند خو - از این خصلت‌ها دوری کنید - تکیه گاه - یاور- متکی به کسی یا چیزی

چکش: موفقیت در مشکلات - در مشکلات زندگی پیروز و موفق می‌شوید نگران نباشید.

اتاق: نشانه رحم و شفقت و مهربانی میباشد حتما غافل نشوید.


چوب: نفاق و دوروئی است، مراقب باشید

 
ریسمان: عمر طولانی - سفر طولانی رفتن و نعمت فراوان بدست آوردن.

کرم: گرفتاری‌های کوتاه و کوچک، سعی کنید از شرش خلاص شوید

 

فال قهوه امروز سه‌شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ برای متولدین اردیبهشت
در فال قهوه شما دیده شد:
استخوان: نشان موضوعی مالی است که معیشت و زندگی شما از طریق آن می‌گذرد.

شتر: ثروت ماندگار – خیر و برکت – روزی فراوان


سپر: پناه دهنده از امور ناپسند - محافظت شده از جائی.

خورشید: روشنی عقل و هوش و دانش است - به استعداد فوق العاده‌ای میرسید - برکتی بزرگ – حمایت والدین

جارو: خادم و خدمتکار - مرتفع شدن غم و اندوه - به انتها رسیدن مشقت‌ها – پشت سر گذاشتن بدی‌ها

ابر: خداوند به شما علم و حکمت عطا می‌فرماید و مردم از علمتان بهره‌مند خواهند شد - ممکن است مشکلاتی در کارتان پیش بیاید

نیزه: به مسافرت کوتاهی خواهید پرداخت - مسافرت دریائی.

 

فال قهوه امروز سه‌شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ برای متولدین خرداد
در فال قهوه شما دیده شد:
انگور: بیش از حد انتظار به شما خیر و نعمت میرسد، اصراف نکنید.

پرستو: خبر خوب – تحول - جهشی که باید در آن محتاط بود.

کاسه واژگون: درماندگی - فقر - گرفتاری مالی و به سختی روزی به دست آوردن.

تاج: یک میراث و یا موفقیتی بزرگ است - در یک دعوا فاتح شدن

مثلث متساوی الاضلاع: موفقیت در امور اقتصادی – ارث بردن

چرخ: چرخ به هر شکل و صورتی نشانگر اصل اساسی حیات یعنی تحرک است، مطیع سرنوشت باشید.

پروانه: بیش از حد در خیال و اندیشه بر سر می‌برید که این باعث ضعف شما خواهد شد - ماجرای عشقی معصوم - شادی‌های روزانه - بلند پروازی - حساس و ظریف بودن - مهربانی - بوالهوسی

 

فال قهوه امروز سه‌شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ برای متولدین تیر

در فال قهوه شما دیده شد:
آفتابه: راستی و استواری و پایداری و عمر طولانی کردن و یا خدمتگزاری گروهی را کردن.

قیچی: جدائی و دوری - بین اقوام و خویشاوندان جدائی انداختن و درواقع اختلاف خانوادگی - به جدایی از معشوق و درگیری با دوستان اشاره دارد.

ماه: عشق و نامزدی - ازدواج - با همسری خوش سیما و صاحب مقام، ازدواج میکنید - گاهی ناراحتی روحی و روانی

گوش: نصیحت پذیری – خبر‌های تازه

پول: نشانه آنست که وقت و انرژی خود را از دست میدهید و از چیزی رنج می‌برد - مراقب امور مالی خود باشید

گوسفند: زندگی آرام و بی دغدغه - خوشبختی به شمار می‌آید و ناراحتی‌ها برطرف می‌شود - به معنای نذر است.

مرغابی: دعوت به مهمانی و جشن - سمبل پاکی - عشق و سعادت زناشوئی - به مجلس باشکوهی دعوت خواهید شد.

 

فال قهوه امروز سه‌شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ برای متولدین مرداد
در فال قهوه شما دیده شد:
ابرو: نیت پاک، آراستگی و دینداری در شما به حد کمال میباشد.

سپر: پناه دهنده از امور ناپسند - محافظت شده از جائی.

جام: ریخت و پاش - ریخت و پاش کردن از اموال خود در راه دوستان - جمع شدن دوستان قدیمی

چرخ: چرخ به هر شکل و صورتی نشانگر اصل اساسی حیات یعنی تحرک است، مطیع سرنوشت باشید.


عبادتگاه: نذر – عبادت به جا نیامده – حمایت پروردگار

چراغ: کدبانوی منزل است - زندگی خوش و راحتی داشتن - آسایش.

خط مشخص و واضح: موفقیت آمیز بودن موضوع و پروژه

 

فال قهوه امروز سه‌شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ برای متولدین شهریور
در فال قهوه شما دیده شد:
راه: به مسافرت و اعمال خوب در دراز مدت تعبیر می‌شود.

میخ: سمبل پایداری و مقاومت - اگر به کار خود واقف هستید آن را رها نکنید - تصمیمی ناعادلانه و یا حقه بازی

نان: سمبل سرور و خوشحالی است - برکت - در حد توانائی انفاق کنید مالتان برکت پیدا میکند.

گردن بند: عشق و نامزدی و شروع آن - خبر‌های خوش

چراغ: کدبانوی منزل است - زندگی خوش و راحتی داشتن - آسایش.

جارو: خادم و خدمتکار - مرتفع شدن غم و اندوه - به انتها رسیدن مشقت‌ها – پشت سر گذاشتن بدی‌ها

درخت: فراوانی - پیروزی در بازی - گشاده دستی – شانس در بخت آزمایی

 

فال قهوه امروز سه‌شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ برای متولدین مهر

در فال قهوه شما دیده شد:
مار: سمبل دشمنی است - دشمنی زیرک است که از پشت به انسان حمله می‌کند - امانت – افترا – خدعه - حسادت – ریای زن یا مرد

V (انگلیسی): پیروزی و موفقیت

گل: شادی بزرگ - دوستی واقعی - جوان حساس و خجالتی - خوشحالی بزرگ – دوستان شفیق – دختر یا پسر مطلوب

تیرو کمان: تعهدی میکنید تا مردم را به آن وسیله از واقعیت دور کنید!

شلوغی: شرکت در یک اجتماع

مثلث متساوی الاضلاع: موفقیت در امور اقتصادی – ارث بردن

کتاب: گشایش در کار‌ها - دوست صمیمی و وفادار و دانشمند هرگز اورا ترک نکنید. - تحصیل – تفکر

 

فال قهوه امروز سه‌شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ برای متولدین آبان
در فال قهوه شما دیده شد:
نوزاد: رهایی از غصه‌های کوچک - آرامش خانواده

درخت: فراوانی - پیروزی در بازی - گشاده دستی – شانس در بخت آزمایی

کفتار: نشانگر پلیدی و ناپاکی، فریب و نیرنگ است - دزدی و چپاول - مواظب اموالتان باشید.

قوری: خادم و خدمتگذار - برای رفع مشکلات و زحمات احتیاج مبرمی به خدمتکار دارید - حادثه‌ای شگفت آور - زندگی خانوادگی خوشحال و خوشبخت

قلم: رفع نگرانی - بزودی نگرانی و دلهره از سر راه شما برداشته خواهد شد.


گردن بند پاره: قهر و جدائی - فاصله

فشنگ: مواظب اعمال و رفتار خود باشید - یکدندگی نکنید - صبور باشید.

 

فال قهوه امروز سه‌شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ برای متولدین آذر
در فال قهوه شما دیده شد:
انسان در حال سجده: شکرانه اجابت دعا – دعا برای برآورده شدن حاجتی

جاده: به اهداف و مقاصدتان میرسید و حاجت تان بر آورده خواهد شد.

کرم: گرفتاری‌های کوتاه و کوچک، سعی کنید از شرش خلاص شوید.

آسیاب: نشانگر جنگ و دعوا و دشمنی میباشد - با کسی به نزاع بر خواهید خواست.

آتش فشان: در مقابل عشق کنترل خود را حفظ کنید، در غیر اینصورت این عشق مشکلات شما را بیشتر میکند.

بیل: بر اثر پشتکار موفقیت نصیب شما خواهد شد، کوشش کنید.

V (انگلیسی): پیروزی و موفقیت

 

فال قهوه امروز سه‌شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ برای متولدین دی
در فال قهوه شما دیده شد:
جاده: به اهداف و مقاصدتان میرسید و حاجت تان بر آورده خواهد شد.

خرگوش: زود رنج - در برابر حادثه سریع خود را میبازید - درواقع شانس خوبی است برای رسیدن به اهداف.

شلوار: آبرو و حیثیت - سعی کنید خود را حفظ کنید در غیر این صورت مشکلات شما دوچندان می‌شود.

آب: سرچشمه روشنی و آبادانی است و گشایش و توانائی در مشکلات.


مثلث متساوی الاضلاع: موفقیت در امور اقتصادی – ارث بردن

آسیاب: نشانگر جنگ و دعوا و دشمنی میباشد - با کسی به نزاع بر خواهید خواست.

جناغ: رسیدن به آرزوی دیرینه - پیدا کردن دوستان خوب و صمیمی - رسیدن به معشوق.

 

فال قهوه امروز سه‌شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ برای متولدین بهمن
در فال قهوه شما دیده شد:
ریسمان: عمر طولانی - سفر طولانی رفتن و نعمت فراوان بدست آوردن.

زنبور عسل: مال و نعمت - خیر و برکت - ارث و میراث از راه صحیح.

چتر: احتمالا از طرف همسر یا نامزدتان مورد غضب قرار میگیرید، ولی تصمیم آنی نگیرید - به محافظت و ایمنی در برابر مشکلات اشاره دارد.

اردک: سود فراوان بدست آوردن از راه تلاش و کوشش در مدت زمانی کوتاه.

صدف: دیدار با دوستان دور دست - شرکت در جشن عروسی - شادی زیاد

هدهد: خیر - خوشی و رفاه - بزرگی و مقام - پیروزی

چکش: موفقیت در مشکلات - در مشکلات زندگی پیروز و موفق می‌شوید نگران نباشید.

 

فال قهوه امروز سه‌شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ برای متولدین اسفند
در فال قهوه شما دیده شد:
میمون: زیرکی - موزیگری – شیطنت – جستن از خطر

بسته: رهائی از گرفتاری - نگرانی به مرور زمان بر طرف خواهد شد.


پلنگ: دشمن قوی و تواناست، خیال دارد ضربه ناگهانی بزند.

حلقه شکسته: ناامیدی، شکست خوردن یا بهم خوردن نامزدی یا خواستگاری.

خط مستقیم بلند: زندگی طولانی گاهی با برخی مشکلات – مسافرت‌های سودمند

گردن بند پاره: قهر و جدائی - فاصله

سوسمار: دشمن نادان - قبل از اینکه خطری برایتان ایجاد کند دوری کنید.

تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان را با نصب اپیلکیشن خبرخوان گردون به سهولت دنبال کنید.
اخبار مرتبط
مجله زندگی
ارسال نظر