فال حافظ آنلاین با معنی دقیق و کامل امروز ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

فال حافظ یکی از قدیمی‌ترین و پرطرفدارترین فال در بین ما ایرانیان می‌باشد. در قدیم وقتی می‌خواستند فال حافظ بگیرند این کار را یکی از بزرگان به صورت انگشتی و با دست انجام می‌داد.
فال حافظ آنلاین با معنی دقیق و کامل امروز ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
کد خبر : ۶۴۲۱۶

فال حافظ آنلاین با داشتن بهترین و کاملترین تعبیر و تفسیر فال حافظ درست در بین تمامی فال ها، به شما در تفسیر فال خود کمک می‌کند.

فال حافظ یکی از قدیمی‌ترین و پرطرفدارترین فال در بین ما ایرانیان می‌باشد. در قدیم وقتی می‌خواستند فال حافظ بگیرند این کار را یکی از بزرگان به صورت انگشتی و با دست انجام می‌داد.


انجام فال حافظ کار هر شخصی نبوده و فقط انسان‌های ویژه‌ای اقدام به گرفتن فال حافظ می‌کردند. فال حافظ اغلب برای موارد عاطفی و عشقی انجام می‌شود و تعبیر و تفسیر و توضیح این فال‌ها هم اکثرا بر همین مبنا می‌باشد. فال حافظ بر مبنای عرفان انجام می‌شود.

 

فـال حـافـظ امروز ۱۲ اردیبهشت متولدین فروردین
حاشا که من به موسم گل ترک می‌کنم

من لاف عقل می‌زنم این کار کی کنم

مطرب کجاست تا همه محصول زهد و علم


در کار چنگ و بربط و آواز نی کنم

 

تفسیر فال حافظ امروز شما نشان می‌دهد مرحله جدیدی از زندگی تان را آغاز می‌کنید و به رشد عقلی رسیده اید. پس ایمان و عمل تان را نیز کامل کنید. از تزویر و ریا در اطراف تان ناراحتید. لطف خدا شامل حال تان شده و خبری با ارزش به شما می‌دهند که بسیار خوشحال می‌شوید.

 

فـال حـافـظ امروز ۱۲ اردیبهشت متولدین اردیبهشت
ما درس سحر در ره میخانه نهادیم


محصول دعا در ره جانانه نهادیم

در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش

این داغ که ما بر دل دیوانه نهادیم

تعبیر

تفسیر فال حافظ امروز شما نشان می‌دهد هنوز در اول راهید. عجله نکنید. صبور باشید تا کار‌ها خراب نشود و غم به دل تان راه پیدا نکند. مواظب برخی دوستان خودتان باشید که گرگی هستند در لباس میش. آنها می‌خواهند بنیادتان را از بین ببرند و نگذارند به مقصود برسید. پس محتاط باشید.

 

فـال حـافـظ امروز ۱۲ اردیبهشت متولدین خرداد
ناگهان پرده برانداخته‌ای یعنی چه

مست از خانه برون تاخته‌ای یعنی چه

زلف در دست صبا گوش به فرمان رقیب

این چنین با همه درساخته‌ای یعنی چه

تعبیر

فال حافظ امروز شما نشان می‌دهد تغییر حالت شما همه را در بهت و حیرت فرو برده است. گاهی با رقیبان هم داستانید، گاهی با دوستان، قدر روزگار خود را نمی‌دانید و با همه سر جنگ و دعوا دارید. اطرافیان تان روی شما حساب می‌کنند ولی افسوس که همه را پراکنده کرده اید. ناراحتی شما و دلشکستگی تان با گذر زمان درمان شده و خیلی بهبود می‌یابد. بیشتر مراقب خودتان باشید.

 

فـال حـافـظ امروز ۱۲ اردیبهشت متولدین تیر

عمری ست تا به راه غمت رو نهاده ایم

روی و ریای خلق به یک سو نهاده ایم

طاق و رواق مدرسه و قال و قیل علم

در راه جام و ساقی مه رو نهاده ایم

تعبیر

فال حافظ امروز شما می‌گوید آفرین بر شما که در زندگی تان ریا و دورویی وجود ندارد و پایه و بنیاد زندگی را بر مبنای مهر و محبت گذاشته اید، اما چندی است که چشم به راه و منتظر خبری هستید. به عافیت و سلامت می‌رسید و مقام تان روز به روز بالاتر می‌رود. همیشه امیدوار باشید. چشم طلب فقط از خدا داشته باشید که او بشارت رسیدن حاجت و مراد را به شما می‌دهد.

 

فـال حـافـظ امروز ۱۲ اردیبهشت متولدین مرداد
جوزا سحر نهاد حمایل برابرم

یعنی غلام شاهم و سوگند می‌خورم

گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر

آن مهر بر که افکنم آن دل کجا برم

تعبیر

تفسیر فال حافظ شما می‌گوید بخت و اقبال با تو همراه است و روزگار روی خوش را به تو نشان می‌دهد. خداوند را سپاسگزار باش تا نعمت‌های خود را از تو دریغ نکند. به عهد و پیمان خود پایبند و وفادار باش تا حق دوستی را به جای آورده باشی.

 

فـال حـافـظ امروز ۱۲ اردیبهشت متولدین شهریور
ما آزموده ایم در این شهر بخت خویش

بیرون کشید باید از این ورطه رخت خویش

خواهی که سخت و سست جهان بر تو بگذرد

بگذر ز عهد سست و سخن‌های سخت خویش

تعبیر

فال حافظ امروز شما نشان می‌دهد هیچ کدام از راه‌هایی را که انتخاب کرده‌ای به هدف نرسیده است. باز هم تلاش کن؛ بالاخره روزگار روی خوش خود را به تو نشان می‌دهد و دلت شاد می‌شود. زندگی را هرطور که بگیری می‌گذرد ولی یادت باشد با کسانی که به عهد خود پایبند نیستند پیمان نبند. رسیدن به مقصود برای تو دور نیست.

 

فـال حـافـظ امروز ۱۲ اردیبهشت متولدین مهر
در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد
عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد

جلو‌ها کرد رخت دید ملک عشق نداشت

عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد

تعبیر

فال حافظ امروز شما این تفسیر را دارد که دل خرم دار که به زودی به وصال خواهی رسید و مدعیان ساکت خواهند شد و تو به مراد خود خواهی رسید ان شاءال...

 

فـال حـافـظ امروز ۱۲ اردیبهشت متولدین آبان
ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست

منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست

آن کس است اهل بشارت که اشارت داند

نکته‌ها هست بسی محرم اسرار کجاست

تعبیر

فال حافظ امروز شما نشان می‌دهد گم کرده خود را پیدا می‌کنی. وعده دیدار نزدیک است. هوشیار باش. خبر خوبی به تو خواهند داد. با مشکلات بجنگ و از بخت خود گله نداشته باش؛ بعد از هر تاریکی روشنایی است. سعی کن عقلت بر قلبت غلبه داشته باشد.

 

فـال حـافـظ امروز ۱۲ اردیبهشت متولدین آذر
ز دلبرم که رساند نوازش قلمی

کجاست پیک صبا گر همی کند کرمی

قیاس کردم و تدبیر عقل در ره عشق

چو شبنمی است که بر بحر می‌کشد رقمی

تعبیر

تفسیر فال حافظ شما می‌گوید کرم و لطف خدا شامل حال تان شده است پس چرا این همه مکدر و ناراحت هستید؟ اینقدر خودتان را با دیگران مقایسه نکنید. از آنچه که قسمت تان شده ننالید. اگر اراده و همت کنید به اهداف خود می‌رسید ان شاءالله.

 

فال حافظ امروز ۱۲ اردیبهشت متولدین دی

مرا چشمی ست خون افشان ز دست آن کمان ابرو

جهان بس فتنه خواهد دید از آن چشم و از آن ابرو

غلام چشم آن ترکم که در خواب خوش مستی

نگارین گلشنش روی است و مشکین سایبان ابرو

تعبیر

فال حافظ امروز شما می‌گوید شما شب و روز به فکر محبوب، کسی که دل شما را ربوده است بوده و از حوادث اطراف خود بی خبر هستید. آری؛ دلباختگی زیان آور است، اما مطمئن باشید به مراد دل تان می‌رسید.

فـال حـافـظ امروز ۱۲ اردیبهشت متولدین بهمن
مرحبا طایر فرخ پی فرخنده پیام

خیر مقدم چه خبر دوست کجا راه کدام

ماجرای من و معشوق مرا پایان نیست

هر چه آغاز ندارد نپذیرد انجام

تعبیر

فال حافظ امروز شما حکایت از این دارد که یک دیدار غیر منتظره دارید که بسیار خوشحال تان می‌کند و پیام خوشی به شما می‌دهد. به سفری می‌روید که جز معنویت چیزی سوغات ندارد. همه روزی به دنیای باقی می‌روند پس این چند صباح عمر را خوبی کنید و چیزی را که برای خودتان نمی‌پسندید برای دیگران هم نپسندید. به کسی ترحم نکنید بلکه مخلصانه کار انجام دهید.

 

فـال حـافـظ امروز ۱۲ اردیبهشت متولدین اسفند

تصویر

سال‌ها پیروی مذهب رندان کردم

تا به فتوی خرد حرص به زندان کردم

من به سرمنزل عنقا نه به خود بردم راه

قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردم

تعبیر

فال حافظ امروز شما می‌گوید به هرکسی زود اطمینان می‌کنید. با خود عهد کرده بودید که دیگر کار‌های ناشایست انجام ندهید ولی عهد خود را شکسته و بسیار پشیمانید. به خدا رو آورید که شما را راهنمایی می‌کند و در زیر سایه اوست که به نیت و مقصود خودتان می‌رسید. صبر داشته باشید.

تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان را با نصب اپیلکیشن خبرخوان گردون به سهولت دنبال کنید.
مجله زندگی
ارسال نظر