فال قهوه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین ماه‌های مختلف

از زمان قدیم فال قهوه را در زمره آینده نگری می‌دانستند. فال قهوه از پر طرفدارترین فال‌ها در دوران‌های مختلف بوده است و این اشتیاق با گسترش روزانه مصرف قهوه در جهان روز به روز در حال بیشتر شدن است. برای دانستن فال قهوه امروز همراه باشید تا در جریان احولات امروز قرار بگیرید.
فال قهوه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین ماه‌های مختلف
کد خبر : ۶۴۳۰۹

همیشه انسان در تلاش بودند تا بتوانند آینده را ببینند و خبر از آن داشته باشند. فال قهوه نمودی از دیدن آینده است.

از زمان قدیم فال قهوه را در زمره آینده نگری می‌دانستند. فال قهوه از پر طرفدارترین فال‌ها در دوران‌های مختلف بوده است و این اشتیاق با گسترش روزانه مصرف قهوه در جهان روز به روز در حال بیشتر شدن است. برای دانستن فال قهوه امروز همراه باشید تا در جریان احولات امروز قرار بگیرید.

لطفا همه فال‌ها را به عنوان سرگرمی بخوانید برای فال بد نارحتی نکنید و برای فال خوب شادی به خدا توکل کنید

 
فال قهوه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین فروردین
در فال قهوه شما دیده شد:


پرنده: خبر خوش - ملاقات‌های سودمند و شادی بخش - ارمقان خوبی در راه دارید - خبر دهنده بخت و اقبال است.

هوا پیما: مسافرت طولانی و دلپذیری خواهید داشت - نشانگر راه سریعی است به هدف - سفری ناگهانی - رو به راه شدن کار‌ها - راه دور - خبر از مسافر

میز: به معنی یک قرار داد و یا شرکت در یک مهمانی است.


قفل: موانع - سد - برای رسیدن به مقصود، با سعی و کوشش باید از آنها بگذرید – گرفتاری

سنجاب: جمع کردن مایحتاج برای روز مبادا – زرنگی

آتش کوتاه: نزدیک شدن به مقامی والا - در کار بسته شما گشایش ایجاد می‌شود.

فال قهوه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین اردیبهشت

در فال قهوه شما دیده شد:


دانه تسبیح: عشق – صاحب بچه شدن – ظرافت

فشنگ: مواظب اعمال و رفتار خود باشید - یکدندگی نکنید - صبور باشید.

کرم: گرفتاری‌های کوتاه و کوچک، سعی کنید از شرش خلاص شوید.

پیمانه: نظم و نظام در کار‌ها داشتن، راستی و درستی با مردم است. مخصوصا در معامله انصاف را رعایت میکنید.

نخود: نشانگر غم و اندوه است، در اثر مقاومت آن را پشت سر خواهید گذاشت.

عقرب: جدائی - هرج و مرج - حسادت - رنج و زحمت و تحمل خسارت.

نرده بام: موفقیت و پیروزی - موفقیت شما حتمی است با شکیبائی آن را دنبال کنید - کار زیاد و پیشروی - رسیدن به رفاه اقتصادی - موفقیت اجتماعی - ترقی - تغییر

 

فال قهوه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین خرداد

در فال قهوه شما دیده شد:

دامن: رنج و اندوه در برابر عشق - ناامیدی - در مقابل عشق پایداری به خرج بدهید تا موفق شوید.

میمون: زیرکی - موزیگری – شیطنت – جستن از خطر

انسان در حال دعا کردن: دعای خیر والدین یا عزیزی – بر آورده شدن حاجت

خانه: ایجاد یک زندگی و رو به راه بودن کار‌ها - ازدواجی خوشحال کننده - زندگی خانوادگی خوش – تندرستی - سعادت

سگ: دوستانی مهربان و وفادار - دریافت خبری خوب


پروانه: بیش از حد در خیال و اندیشه بر سر می‌برید که این باعث ضعف شما خواهد شد - ماجرای عشقی معصوم - شادی‌های روزانه - بلند پروازی - حساس و ظریف بودن - مهربانی - بوالهوسی

خط منکسر (شکسته): کار‌های در هم – فقر اقتصادی – بی پولی

 

فال قهوه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین تیر

در فال قهوه شما دیده شد:

بار و اندوخته: پس انداز

پروانه: بیش از حد در خیال و اندیشه بر سر می‌برید که این باعث ضعف شما خواهد شد - ماجرای عشقی معصوم - شادی‌های روزانه - بلند پروازی - حساس و ظریف بودن - مهربانی - بوالهوسی

تیرو کمان: تعهدی میکنید تا مردم را به آن وسیله از واقعیت دور کنید!

انجیر: نشانه غم و غصه‌ای میباشد که طولانی نخواهد بود.

چمدان: به مسافرت و گرفتن تصمیمی مهم اشاره می‌کند.

پرده: کنجکاو بودن در زندگی - میخواهید از اسرار دیگران با خبر شوید.

طاووس: شکوه و جلال - تجمل - چیزی که موجب افتخار شود - فخ فروشی - غرور

 

فال قهوه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین مرداد

در فال قهوه شما دیده شد:

قفل: موانع - سد - برای رسیدن به مقصود، با سعی و کوشش باید از آنها بگذرید – گرفتاری


بادام: رزق و روزی و نعمت است که با دردسر و دعوا بدست می‌آید - طالع خوش

کت: گرمی - عشق و محبت

هدهد: خیر - خوشی و رفاه - بزرگی و مقام - پیروزی

فیل: سمبل بزرگی، قدرت و منزلت - دوست دانشمند، با آنها هم صحبت شوید - قدرت و موفقیت

دیوار: مانع - دفاع از حریم - وضع و حالتان در زندگی خوب و مستحکم خواهد شد.

سد: موانع و دفاع در برابر هیجانات و مشکلات به وجود آمده

 

فال قهوه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین شهریور 

در فال قهوه شما دیده شد:

قفل: موانع - سد - برای رسیدن به مقصود، با سعی و کوشش باید از آنها بگذرید – گرفتاری

بادام: رزق و روزی و نعمت است که با دردسر و دعوا بدست می‌آید - طالع خوش

کت: گرمی - عشق و محبت

هدهد: خیر - خوشی و رفاه - بزرگی و مقام - پیروزی

فیل: سمبل بزرگی، قدرت و منزلت - دوست دانشمند، با آنها هم صحبت شوید - قدرت و موفقیت

دیوار: مانع - دفاع از حریم - وضع و حالتان در زندگی خوب و مستحکم خواهد شد.

سد: موانع و دفاع در برابر هیجانات و مشکلات به وجود آمدهفال قهوه امروز جمعه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین مهر
در فال قهوه شما دیده شد:


دهان: سخنان نیکو و سودمند شنیدن - دلالت بر خوشی زندگی است - گفتگو – بازگو شدن ناگفته‌ها

خط منحنی: دوستان نامناسب – خیانت – دسیسه

انگور: بیش از حد انتظار به شما خیر و نعمت میرسد، اصراف نکنید.

زن: رسیدن به کسی که دلتنگ او هستید - شادی

بشکه: دعوت به مهمانی و جشن و سرور - شب نشینی با شکوه - عروسی

خط مشخص و واضح: موفقیت آمیز بودن موضوع و پروژه

آتش فشان: در مقابل عشق کنترل خود را حفظ کنید، در غیر اینصورت این عشق مشکلات شما را بیشتر میکند.

 

فال قهوه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین آبان

در فال قهوه شما دیده شد:

راه: به مسافرت و اعمال خوب در دراز مدت تعبیر می‌شود.

دو انسان چهره به چهره: گفتگو و سازگاری در پیش دارید

شلوغی: شرکت در یک اجتماع

پروانه: بیش از حد در خیال و اندیشه بر سر می‌برید که این باعث ضعف شما خواهد شد - ماجرای عشقی معصوم - شادی‌های روزانه - بلند پروازی - حساس و ظریف بودن - مهربانی - بوالهوسی

قلم: رفع نگرانی - بزودی نگرانی و دلهره از سر راه شما برداشته خواهد شد.

جعبه: داشتن همسری همدم و معاشر که کمتر ناسازگاری میکند.


باز: آسایش - شادی - بشارت دادن - رسیدن به مراد و یافتن مال.

 

فال قهوه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین آذر

در فال قهوه شما دیده شد:

چراغ: کدبانوی منزل است - زندگی خوش و راحتی داشتن - آسایش.

مهر و سجاده: دعا – نذر – نیت خیر

خرگوش: زود رنج - در برابر حادثه سریع خود را میبازید - درواقع شانس خوبی است برای رسیدن به اهداف.

کشتی: بدست آوردن ثروت مشروع - ارث - مسافرت دریا و سفری خوش - خبری خوب - سفری طولانی

طاووس: شکوه و جلال - تجمل - چیزی که موجب افتخار شود - فخ فروشی - غرور

پاکت: در یافت خبری شاد - از راه دور خبر مسترت بخشی خواهید شنید.

گربه: نیرنگ و فریب از سوی دوستان - برای شما دوستان خوبی نمیباشند - ریاکار و خائن - طنازی - ظرافت در رفتار - جستن با دقت، یک شخص دمدمی مزاج

 

فال قهوه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین دی

در فال قهوه شما دیده شد:

کت: گرمی - عشق و محبت

جارو: خادم و خدمتکار - مرتفع شدن غم و اندوه - به انتها رسیدن مشقت‌ها – پشت سر گذاشتن بدی‌ها

پنجه: خطر در کمین است، با دشمنان مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید


شمشیر: مبارزه با دشمن - سعی کنید مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید.

قلب: روابط عاطفی

خرچنگ: بد اخلاقی - کینه توزی - فرومایگی - احتیاط را از دست ندهید

اسب: نشانگر یک آرزو می‌باشد، به خصوص به مژده‌ای در مورد عشق اشاره می‌کند (فردی وارد زندگیتان می‌شود) - تغییرات در وضع زندگی

 

فال قهوه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین بهمن

در فال قهوه شما دیده شد:

صورت انسان: فال خوب - ازدواج

کفتار: نشانگر پلیدی و ناپاکی، فریب و نیرنگ است - دزدی و چپاول - مواظب اموالتان باشید.

پرده: کنجکاو بودن در زندگی - میخواهید از اسرار دیگران با خبر شوید.

عبادتگاه: نذر – عبادت به جا نیامده – حمایت پروردگار

شتر مرغ: مسافرتی بیاد ماندنی به خارج از کشور در انتظار شماست، آماده باشید.

هوا پیما: مسافرت طولانی و دلپذیری خواهید داشت - نشانگر راه سریعی است به هدف - سفری ناگهانی - رو به راه شدن کار‌ها - راه دور - خبر از مسافر

جناغ: رسیدن به آرزوی دیرینه - پیدا کردن دوستان خوب و صمیمی - رسیدن به معشوق.

 

فال قهوه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین اسفند


در فال قهوه شما دیده شد:

پر: تن پروری - زندگی در ناز و نعمت شما را تن پرور بار آورده است.

آفتابه: راستی و استواری و پایداری و عمر طولانی کردن و یا خدمتگزاری گروهی را کردن.

کتاب: گشایش در کار‌ها - دوست صمیمی و وفادار و دانشمند هرگز اورا ترک نکنید. - تحصیل – تفکر

چتر نجات: برای موفقیت خود مجبورید از خطر بگریزید و مصون بمانید.

کلید: حل مشکلات - پیروزی بر دشمن قوی و نیرومند - موفقیت همه جانبه- گشایش بخت – راه حلی برای مشکلات

عبادتگاه: نذر – عبادت به جا نیامده – حمایت پروردگار

گل: شادی بزرگ - دوستی واقعی - جوان حساس و خجالتی - خوشحالی بزرگ – دوستان شفیق – دختر یا پسر مطلوب

تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان را با نصب اپیلکیشن خبرخوان گردون به سهولت دنبال کنید.
مجله زندگی
ارسال نظر