فال قهوه با تفسیر دقیق امروز ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

از زمان قدیم فال قهوه را در زمره آینده نگری می‌دانستند. فال قهوه از پر طرفدارترین فال‌ها در دوران‌های مختلف بوده است و این اشتیاق با گسترش روزانه مصرف قهوه در جهان روز به روز در حال بیشتر شدن است. 
فال قهوه با تفسیر دقیق امروز ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
کد خبر : ۶۴۳۹۲

همیشه انسان در تلاش بودند تا بتوانند آینده را ببینند و خبر از آن داشته باشند. فال قهوه نمودی از دیدن آینده است.

از زمان قدیم فال قهوه را در زمره آینده نگری می‌دانستند. فال قهوه از پر طرفدارترین فال‌ها در دوران‌های مختلف بوده است و این اشتیاق با گسترش روزانه مصرف قهوه در جهان روز به روز در حال بیشتر شدن است. 

برای دانستن فال قهوه امروز همراه باشید تا در جریان احولات امروز قرار بگیرید. لطفا همه فال‌ها را به عنوان سرگرمی بخوانید برای فال بد نارحتی نکنید و برای فال خوب شادی به خدا توکل کنید

 

فال قهوه روزانه یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ برای متولدین فروردین. 
در فال قهوه شما دیده شد:
آتش: از تصمیم گیری عجولانه بپرهیزید، مرور زمان به نفع شما خواهد بود.


دست در دست بودن دو مرد: رسیدن به سازگاری – توافق

گلابی: نجات پیدا کردن از مشکلات مالی – بفکر اندوخته باشید، سهل انگار نباشید.

تاج: یک میراث و یا موفقیتی بزرگ است – در یک دعوا فاتح شدن


بادام: رزق و روزی و نعمت است که با دردسر و دعوا بدست می‌آید – طالع خوش


کژدم: دشمن ضعیف – تحمل دردسر و ناراحتی از طرف یک دشمن نادان شما را غمگین میکند.

میمون: زیرکی – موزیگری – شیطنت – جستن از خطر

 

فال قهوه روزانه یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ برای متولدین اردیبهشت. 
در فال قهوه شما دیده شد:

ببر: دشمن دلیر و بی باک، اما بزرگوار نیز هست.

آتش بازی: مشاجره، مشکلات شخصی ناگوار


ابرو: نیت پاک، آراستگی و دینداری در شما به حد کمال میباشد.

استخوان: نشان موضوعی مالی است که معیشت و زندگی شما از طریق آن می‌گذرد.

زنبور: شخص مزاحم – از آدم پست و فرومایه آزار دیدن.

پاکت: در یافت خبری شاد – از راه دور خبر مسترت بخشی خواهید شنید.

پلکان: در کار خود ترقی و پیشرفت خواهید کرد و در آن کار استقرار پیدا میکنید.

 

فال قهوه روزانه یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ برای متولدین خرداد. 
در فال قهوه شما دیده شد:

راه: به مسافرت و اعمال خوب در دراز مدت تعبیر می‌شود.

تخم مرغ: در مدت زمان کوتاه صاحب مال و ثروت زیادی خواهید شد – موفقیت و خوشحالی.

زن: رسیدن به کسی که دلتنگ او هستید – شادی

پنجه: خطر در کمین است، با دشمنان مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید

خط منحنی: دوستان نامناسب – خیانت – دسیسه

شتر: ثروت ماندگار – خیر و برکت – روزی فراوان

خط مستقیم بلند: زندگی طولانی گاهی با برخی مشکلات – مسافرت‌های سودمند

 

فال قهوه روزانه یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ برای متولدین تیر. 
در فال قهوه شما دیده شد:


پول: نشانه آنست که وقت و انرژی خود را از دست میدهید و از چیزی رنج می‌برد – مراقب امور مالی خود باشید

باز: آسایش – شادی – بشارت دادن – رسیدن به مراد و یافتن مال.

دیوار: مانع – دفاع از حریم – وضع و حالتان در زندگی خوب و مستحکم خواهد شد.

آب: سرچشمه روشنی و آبادانی است و گشایش و توانائی در مشکلات.

خانه: ایجاد یک زندگی و رو به راه بودن کار‌ها – ازدواجی خوشحال کننده – زندگی خانوادگی خوش – تندرستی – سعادت

چاقو: طلاق و جدائی – بهم خوردن رابطه عشقی یا زناشوئی – قطع ارتباط – درگیری و دعوا – دعوای غیر منطقی – خشونت

مربع: میراث و سود را توضیح می‌دهد – خانه تازه – سعادت – بشارت و شادی – شور عشق

 

فال قهوه روزانه یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ برای متولدین مرداد. 
در فال قهوه شما دیده شد:

قرص: شفا – بهبودی – بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهید کرد.

خط مستقیم بلند: زندگی طولانی گاهی با برخی مشکلات – مسافرت‌های سودمند

نان: سمبل سرور و خوشحالی است – برکت – در حد توانائی انفاق کنید مالتان برکت پیدا میکند.

آبشار: پیشرفت شما در کار و رسیدن به مقام و ترفیع حتمی است و از نظر اجتماعی قابل ستایش می‌باشد.

قفل: موانع – سد – برای رسیدن به مقصود، با سعی و کوشش باید از آنها بگذرید – گرفتاری


قلم: رفع نگرانی – بزودی نگرانی و دلهره از سر راه شما برداشته خواهد شد.

قفل و کلید: پیدایش راه حل – ازدواج

 

فال قهوه روزانه یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ برای متولدین شهریور. 
در فال قهوه شما دیده شد:

دیوار: مانع – دفاع از حریم – وضع و حالتان در زندگی خوب و مستحکم خواهد شد.

پر: تن پروری – زندگی در ناز و نعمت شما را تن پرور بار آورده است.

سه پایه: حیله و نیرنگ – دسیسه – توسل به زور

ترازو: نشانه عدل و انصاف است – از عدل و درستی حکم میکند – رفتن به دادگاه و حل مسئله‌ای از راه عادلانه

آتش فشان: در مقابل عشق کنترل خود را حفظ کنید، در غیر اینصورت این عشق مشکلات شما را بیشتر میکند.

خورشید: روشنی عقل و هوش و دانش است – به استعداد فوق العاده‌ای میرسید – برکتی بزرگ – حمایت والدین

قارچ: مسافرت به دیار غربت یا به کشور‌های دوردست.

 

فال قهوه روزانه یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ برای متولدین مهر. 
در فال قهوه شما دیده شد:

روباه: فردی حیله گر و فریبنده، نابکار و دروغگو، مواظب باشید.

قو: سمبل وقار، دوستی، ایمان، – به یک زندگی آرام و بی دغدغه رسیدن – ازدواج با عشق – متانت در رفتار


توپ: با ورزش کردن می‌توانید از بیماری خلاصی یابید – به زندگی بدون ثبات اشاره می‌کند – به معنی تغییرات مداوم است.

سوزن: دوست و غمخوار – حاجت تان بر آورده خواهد شد و به مراد خواهید رسید.

مار: سمبل دشمنی است – دشمنی زیرک است که از پشت به انسان حمله می‌کند – امانت – افترا – خدعه – حسادت – ریای زن یا مرد

لامپ: به سوی روشنی و خوشبختی گام بر میدارید – در ازدواج خوشبخت خواهید شد.

حوض: علم و دانش، از علم و دانش زیاد بهره‌مند شدن – علم تان افزونی میابد.

 

فال قهوه روزانه یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ برای متولدین آبان. 
در فال قهوه شما دیده شد:

درخت کاج: موفقیتی مربوط به هنر‌های زیبا

قفل و کلید: پیدایش راه حل – ازدواج

کلید: حل مشکلات – پیروزی بر دشمن قوی و نیرومند – موفقیت همه جانبه- گشایش بخت – راه حلی برای مشکلات

کوه: از بین رفتن موانع سخت و یا تحقق یافتن آرزو‌ها

خانه: ایجاد یک زندگی و رو به راه بودن کار‌ها – ازدواجی خوشحال کننده – زندگی خانوادگی خوش – تندرستی – سعادت

چتر: احتمالا از طرف همسر یا نامزدتان مورد غضب قرار میگیرید ولی تصمیم آنی نگیرید – به محافظت و ایمنی در برابر مشکلات اشاره دارد.


جناغ: رسیدن به آرزوی دیرینه – پیدا کردن دوستان خوب و صمیمی – رسیدن به معشوق.

 

فال قهوه روزانه یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ برای متولدین آذر. 
در فال قهوه شما دیده شد:

مرغ: به مال و ثروتی دست پیدا میکند ولی مواظب باشید بیهوده آنرا از دست ندهید.

آبشار: پیشرفت شما در کار و رسیدن به مقام و ترفیع حتمی است و از نظر اجتماعی قابل ستایش می‌باشد.

چراغ: کدبانوی منزل است – زندگی خوش و راحتی داشتن – آسایش.

مورچه: نشانگر داشتن پشتکار و دوراندیشی – با حوصله به کارتان ادامه بدهید موفق میشوید – باغیرت بودن – دریافت مزد زحمات

پنجره باز: یک گرفتاری، اما با عاقبت خوش

استخوان: نشان موضوعی مالی است که معیشت و زندگی شما از طریق آن می‌گذرد.

تاج: یک میراث و یا موفقیتی بزرگ است – در یک دعوا فاتح شدن

 

فال قهوه روزانه یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ برای متولدین دی. 
در فال قهوه شما دیده شد:

قفل و کلید: پیدایش راه حل – ازدواج

چرخ: چرخ به هر شکل و صورتی نشانگر اصل اساسی حیات یعنی تحرک است، مطیع سرنوشت باشید.

فنجان: در اثر کار و کوشش، نتیجه مطلوب بدست آوردن – هدیه و پاداش گرفتن.


خط منحنی: دوستان نامناسب – خیانت – دسیسه

چنگال: در کسب معاش موفق و نیرومند هستید و بر دشمنان غلبه می‌کنید مخصوصا بر دوستان ناباب.

حوض: علم و دانش، از علم و دانش زیاد بهره‌مند شدن – علم تان افزونی میابد.

بار و اندوخته: پس انداز

 

فال قهوه روزانه یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ برای متولدین بهمن. 
در فال قهوه شما دیده شد:

پلکان: در کار خود ترقی و پیشرفت خواهید کرد و در آن کار استقرار پیدا میکنید.

عقرب: جدائی – هرج و مرج – حسادت – رنج و زحمت و تحمل خسارت.

پرچم: ممکن است مشکلاتی در راه باشد. از صحنه خارج نشوید تا به نتیجه برسید.

آتش کوتاه: نزدیک شدن به مقامی والا – در کار بسته شما گشایش ایجاد می‌شود.

پنجه: خطر در کمین است، با دشمنان مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید

فندق: بدست آوردن ثروت و مال از فرد بخیل.

سوسمار: دشمن نادان – قبل از اینکه خطری برایتان ایجاد کند دوری کنید.

 

فال قهوه روزانه یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ برای متولدین اسفند. 
در فال قهوه شما دیده شد:

فنجان: در اثر کار و کوشش، نتیجه مطلوب بدست آوردن – هدیه و پاداش گرفتن.


مرغابی: دعوت به مهمانی و جشن – سمبل پاکی – عشق و سعادت زناشوئی – به مجلس باشکوهی دعوت خواهید شد.

دو انسان پشت به پشت: دلخوری از موضوعی – رنجیده خاطر شدن

کلید: حل مشکلات – پیروزی بر دشمن قوی و نیرومند – موفقیت همه جانبه- گشایش بخت – راه حلی برای مشکلات

گوش: نصیحت پذیری – خبر‌های تازه

قو: سمبل وقار، دوستی، ایمان، – به یک زندگی آرام و بی دغدغه رسیدن – ازدواج با عشق – متانت در رفتار

خرگوش: زود رنج – در برابر حادثه سریع خود را میبازید – درواقع شانس خوبی است برای رسیدن به اهداف.

تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان را با نصب اپیلکیشن خبرخوان گردون به سهولت دنبال کنید.
مجله زندگی
ارسال نظر