قیمت طلا و سکه در بازار امروز ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ | طلا و سکه گران شدند + جدول قیمت

قیمت سکه امامی به ۴۱،۲۰۰،۰۰۰ (چهل و یک میلیون و دویست هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل، افزایش ۰.۲۴ درصدی داشته است.
قیمت طلا و سکه در بازار امروز ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ | طلا و سکه گران شدند + جدول قیمت
کد خبر : ۶۴۴۷۵

بازار امروز شاهد روند صعودی قیمت طلا و سکه نسبت به روز گذشته است.

آخرین نرخ اونس طلا
هر اونس طلا، امروز به ۲،۳۰۹ (دو هزار و سیصد و نه) دلار رسید که نسبت به روز قبل، افزایش ۰.۲۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار)    مقدار تغییر    درصد تغییر    تاریخ
۲،۳۰۹،    ۶.۰۰،    ۰.۲۵،    ۰۷:۵۸،
۲،۳۰۳،    ۱.۰۰،    ۰.۰۴    روز قبل
۲،۳۰۲،    ۰.۰۰،    ۰،    ۲ روز پیش
 

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت طلا افزایش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳،۴۰۴،۹۰۰ (سه میلیون و چهارصد و چهار هزار و نهصد) تومان رسید که نسبت به روز قبل، افزایش ۱.۱۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان)    مقدار تغییر    درصد تغییر    تاریخ
۳،۴۰۴،۹۰۰،    ۳۸،۱۰۰،    ۱.۱۱،    ۱۰:۰۳،
۳،۳۶۶،۸۰۰    -۹۱،۴۰۰    -۲.۷۲    روز قبل
۳،۴۵۸،۲۰۰،    ۱۴،۱۰۰،    ۰.۴،    ۴ روز پیش
 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز
همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۴۴ درصدی نسبت به روز قبل، ۱۴،۶۴۹،۰۰۰ (چهارده میلیون و ششصد و چهل و نه هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه امامی امروز
قیمت سکه امامی به ۴۱،۲۰۰،۰۰۰ (چهل و یک میلیون و دویست هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل، افزایش ۰.۲۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان)    مقدار تغییر    درصد تغییر    تاریخ
۴۱،۲۰۰،۰۰۰،    ۱۰۰،۰۰۰،    ۰.۲۴،    ۱۰:۰۳،
۴۱،۱۰۰،۰۰۰    -۷۰۰،۰۰۰    -۱.۷۱    روز قبل
۴۱،۸۰۰،۰۰۰،    ۳۰۰،۰۰۰،    ۰.۷۱،    ۴ روز پیش
 

قیمت نیم سکه امروز
نیم سکه، امروز به ۲۳،۷۰۰،۰۰۰ (بیست و سه میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل، افزایش ۰.۴۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان)    مقدار تغییر    درصد تغییر    تاریخ
۲۳،۷۰۰،۰۰۰،    ۱۰۰،۰۰۰،    ۰.۴۲،    ۰۹:۵۳،
۲۳،۶۰۰،۰۰۰    -۷۰۰،۰۰۰    -۲.۹۷    روز قبل
۲۴،۳۰۰،۰۰۰،    ۳۰۰،۰۰۰،    ۱.۲۳،    ۴ روز پیش
 

آخرین نرخ ربع سکه
همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۶۷ درصدی نسبت به روز قبل، ۱۴،۹۰۰،۰۰۰ (چهارده میلیون و نهصد هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز
هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۷،۲۰۰،۰۰۰ (هفت میلیون و دویست هزار) تومان قیمت خورد.

تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان را با نصب اپیلکیشن خبرخوان گردون به سهولت دنبال کنید.
مجله زندگی
ارسال نظر