فال قهوه با معنی کامل امروز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین ماه‌های مختلف

برای دانستن فال قهوه امروز همراه باشید تا در جریان احولات امروز قرار بگیرید. لطفا همه فال‌ها را به عنوان سرگرمی بخوانید برای فال بد نارحتی نکنید و برای فال خوب شادی به خدا توکل کنید
فال قهوه با معنی کامل امروز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین ماه‌های مختلف
کد خبر : ۶۴۴۷۶

همیشه انسان در تلاش بودند تا بتوانند آینده را ببینند و خبر از آن داشته باشند. فال قهوه نمودی از دیدن آینده است. از زمان قدیم فال قهوه را در زمره آینده نگری می‌دانستند. فال قهوه از پر طرفدارترین فال‌ها در دوران‌های مختلف بوده است و این اشتیاق با گسترش روزانه مصرف قهوه در جهان روز به روز در حال بیشتر شدن است.

 برای دانستن فال قهوه امروز همراه باشید تا در جریان احولات امروز قرار بگیرید. لطفا همه فال‌ها را به عنوان سرگرمی بخوانید برای فال بد نارحتی نکنید و برای فال خوب شادی به خدا توکل کنید

 

فال قهوه امروز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین فروردین
در فال قهوه شما دیده شد:
کتاب: گشایش در کار‌ها - دوست صمیمی و وفادار و دانشمند هرگز اورا ترک نکنید. - تحصیل – تفکر


آب: سرچشمه روشنی و آبادانی است و گشایش و توانائی در مشکلات.

بالن: توطئه از جانب افرادی – عشق نامناسب

پروانه: بیش از حد در خیال و اندیشه بر سر می‌برید که این باعث ضعف شما خواهد شد - ماجرای عشقی معصوم - شادی‌های روزانه - بلند پروازی - حساس و ظریف بودن - مهربانی - بوالهوسی


دست: دوستی و مهربانی، آن را با مهربانی بپذیرید - توانمندی در عمل - قدرت


پاکت: در یافت خبری شاد - از راه دور خبر مسترت بخشی خواهید شنید.

هوا پیما: مسافرت طولانی و دلپذیری خواهید داشت - نشانگر راه سریعی است به هدف - سفری ناگهانی - رو به راه شدن کار‌ها - راه دور - خبر از مسافر

 

فال قهوه امروز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین اردیبهشت
در فال قهوه شما دیده شد:
تخت: به سفری بزرگ میروید و به جاه و مقام خواهد رسید و بر دشمنان غالب می‌شوید.


انار: اگر مرد مجرد هستید، صاحب زنی خوش سیما خواهید شد، در غیر اینصورت فرزندی خوش چهره در طالع شماست.

انگشتری: از صاحب مهر و نقش و نشان به شما ثروتی خواهد رسید.

حلقه‌هایی که نقطه‌هایی در میانشان است: میل به داشتن فرزند تحقق مییابد.

قلم: رفع نگرانی - بزودی نگرانی و دلهره از سر راه شما برداشته خواهد شد.

پرنده: خبر خوش - ملاقات‌های سودمند و شادی بخش - ارمقان خوبی در راه دارید - خبر دهنده بخت و اقبال است.

هوا پیما: مسافرت طولانی و دلپذیری خواهید داشت - نشانگر راه سریعی است به هدف - سفری ناگهانی - رو به راه شدن کار‌ها - راه دور - خبر از مسافر

 

فال قهوه امروز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین خرداد
در فال قهوه شما دیده شد:
ترازو: نشانه عدل و انصاف است - از عدل و درستی حکم میکند - رفتن به دادگاه و حل مسئله‌ای از راه عادلانه

شلوار: آبرو و حیثیت - سعی کنید خود را حفظ کنید در غیر این صورت مشکلات شما دوچندان می‌شود.

شلوغی: شرکت در یک اجتماع

ریسمان: عمر طولانی - سفر طولانی رفتن و نعمت فراوان بدست آوردن.

جام: ریخت و پاش - ریخت و پاش کردن از اموال خود در راه دوستان - جمع شدن دوستان قدیمی

گردن بند پاره: قهر و جدائی - فاصله


شمشیر: مبارزه با دشمن - سعی کنید مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید.

 

فال قهوه امروز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین تیر
در فال قهوه شما دیده شد:
قفل: موانع - سد - برای رسیدن به مقصود، با سعی و کوشش باید از آنها بگذرید – گرفتاری

دست‌های دراز: حماقت – اشتباه - بی اعتقادی

قطار: مسیر زندگی سختی را طی کردن و از اهداف خود بیمناک بودن.

ابر باران زا: تغییرات – نزول برکت – گذشتن و عبور از سختی‌ها

آتش بازی: مشاجره، مشکلات شخصی ناگوار

پارو: زحمت کشیدن و دریافت مزد زحمات

عصا: دیدار خوش - ملاقات با اقوام و دوستان - شنیدن خبر خوش از خویشاوندان - تکیه گاه - یاور - متکی به چیزی بودن

 

فال قهوه امروز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین مرداد
در فال قهوه شما دیده شد:
خورشید: روشنی عقل و هوش و دانش است - به استعداد فوق العاده‌ای میرسید - برکتی بزرگ – حمایت والدین

پاکت: در یافت خبری شاد - از راه دور خبر مسترت بخشی خواهید شنید.

پنجه: خطر در کمین است، با دشمنان مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید

انگور: بیش از حد انتظار به شما خیر و نعمت میرسد، اصراف نکنید.


قیچی: جدائی و دوری - بین اقوام و خویشاوندان جدائی انداختن و درواقع اختلاف خانوادگی - به جدایی از معشوق و درگیری با دوستان اشاره دارد.

سر انسان با دو دست دراز: جسارت – باهوشی – دارای مقام ارجمند

چتر: احتمالا از طرف همسر یا نامزدتان مورد غضب قرار میگیرید ولی تصمیم آنی نگیرید - به محافظت و ایمنی در برابر مشکلات اشاره دارد.

 

فال قهوه امروز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین شهریور 
در فال قهوه شما دیده شد:
V (انگلیسی): پیروزی و موفقیت

شتر: ثروت ماندگار – خیر و برکت – روزی فراوان

تپه‌های منفرد: گرفتاری‌های موقت – دوستان ناباب

جام: ریخت و پاش - ریخت و پاش کردن از اموال خود در راه دوستان - جمع شدن دوستان قدیمی

فرم تخم مرغی: بدست آوردن ثروت بسیار بزودی

استخوان: نشان موضوعی مالی است که معیشت و زندگی شما از طریق آن می‌گذرد.

قوری: خادم و خدمتگذار - برای رفع مشکلات و زحمات احتیاج مبرمی به خدمتکار دارید - حادثه‌ای شگفت آور - زندگی خانوادگی خوشحال و خوشبخت


فال قهوه امروز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین مهر


در فال قهوه شما دیده شد:
هیزم: سخن چینی و بد عملی، توام با جنگ و دعوا ولی زیانی نمی‌بینید.

آبشار: پیشرفت شما در کار و رسیدن به مقام و ترفیع حتمی است و از نظر اجتماعی قابل ستایش می‌باشد.

فشنگ: مواظب اعمال و رفتار خود باشید - یکدندگی نکنید - صبور باشید.

تخت خواب: ازدواج – گاهی مواقع کسالت – به سفر بزرگی می‌روید و به جاه و مقامی خواهید رسید و بر دشمنان غالب می‌شوید.

پارو: زحمت کشیدن و دریافت مزد زحمات

پلنگ: دشمن قوی و تواناست، خیال دارد ضربه ناگهانی بزند.

کشتی: بدست آوردن ثروت مشروع - ارث - مسافرت دریا و سفری خوش - خبری خوب - سفری طولانی

 

فال قهوه امروز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین آبان
در فال قهوه شما دیده شد:
جام: ریخت و پاش - ریخت و پاش کردن از اموال خود در راه دوستان - جمع شدن دوستان قدیمی

قارچ: مسافرت به دیار غربت یا به کشور‌های دوردست.

V (انگلیسی): پیروزی و موفقیت

چوب: نفاق و دوروئی است، مراقب باشید

مرغابی: دعوت به مهمانی و جشن - سمبل پاکی - عشق و سعادت زناشوئی - به مجلس باشکوهی دعوت خواهید شد.


هدهد: خیر - خوشی و رفاه - بزرگی و مقام - پیروزی

بینی: قدرت تشخیص – حس فعال

 

فال قهوه امروز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین آذر
در فال قهوه شما دیده شد:
ماه: عشق و نامزدی - ازدواج - با همسری خوش سیما و صاحب مقام، ازدواج میکنید - گاهی ناراحتی روحی و روانی

کشتی: بدست آوردن ثروت مشروع - ارث - مسافرت دریا و سفری خوش - خبری خوب - سفری طولانی

پلکان: در کار خود ترقی و پیشرفت خواهید کرد و در آن کار استقرار پیدا میکنید.

تبر: با مشکلات مقابله کنید تا شکست نخورید.

زنگوله: بگو مگو - دعوا و مرافعه - بگو مگو با اقوام و خویشان، صبور باشید.

قلب: روابط عاطفی

توپ: با ورزش کردن می‌توانید از بیماری خلاصی یابید - به زندگی بدون ثبات اشاره می‌کند - به معنی تغییرات مداوم است.

 

فال قهوه امروز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین دی
در فال قهوه شما دیده شد:
فنجان: در اثر کار و کوشش، نتیجه مطلوب بدست آوردن - هدیه و پاداش گرفتن.

مستطیل: در فکر خانواده بودن – گرفتاری خانواده – دعوا


نیزه: به مسافرت کوتاهی خواهید پرداخت - مسافرت دریائی.

نهنگ: خیر و روزی - مسئله بزرگ قابل حل

آتش کوتاه: نزدیک شدن به مقامی والا - در کار بسته شما گشایش ایجاد می‌شود.

سگ: دوستانی مهربان و وفادار - دریافت خبری خوب

ببر: دشمن دلیر و بی باک، اما بزرگوار نیز هست.

 

فال قهوه امروز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین بهمن
در فال قهوه شما دیده شد:
سد: موانع و دفاع در برابر هیجانات و مشکلات به وجود آمده

پلنگ: دشمن قوی و تواناست، خیال دارد ضربه ناگهانی بزند.

صخره: خیر و روزی – مسئله بزرگ قابل حل

چکش: موفقیت در مشکلات - در مشکلات زندگی پیروز و موفق می‌شوید نگران نباشید.

عقرب: جدائی - هرج و مرج - حسادت - رنج و زحمت و تحمل خسارت.

مستطیل: در فکر خانواده بودن – گرفتاری خانواده – دعوا

کفش: برای مرد: زن کدبانو و زیبائی میگیرید - برای زن، قوت و نیرومندی می‌باشد، ارثیه - مهمانی - دریافت خبر‌های تعجب انگیز – مهمان ناخوانده – خواستگار

فال قهوه امروز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین اسفند

در فال قهوه شما دیده شد:
آتش افروخته: نشانگر قوت و قدرت است - حاکم و سر پرست.

قایق: بالا رفتن از ناهمواری‌ها و رسیدن به معشوق - عشق و دوستی.

لوبیا: صاحب فرزندان زیادی میشوید و هرکدام به عزت و شهرت میرسند.

طاووس: شکوه و جلال - تجمل - چیزی که موجب افتخار شود - فخ فروشی - غرور

پارو: زحمت کشیدن و دریافت مزد زحمات

ابر باران زا: تغییرات – نزول برکت – گذشتن و عبور از سختی‌ها

پیمانه: نظم و نظام در کار‌ها داشتن، راستی و درستی با مردم است. مخصوصا در معامله انصاف را رعایت میکنید.

تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان را با نصب اپیلکیشن خبرخوان گردون به سهولت دنبال کنید.
مجله زندگی
ارسال نظر