فال قهوه امروز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین ماه‌های مختلف

از زمان قدیم فال قهوه را در زمره آینده نگری می‌دانستند. فال قهوه از پر طرفدارترین فال‌ها در دوران‌های مختلف بوده است و این اشتیاق با گسترش روزانه مصرف قهوه در جهان روز به روز در حال بیشتر شدن است.
فال قهوه امروز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین ماه‌های مختلف
کد خبر : ۶۴۵۵۲

همیشه انسان در تلاش بودند تا بتوانند آینده را ببینند و خبر از آن داشته باشند. فال قهوه نمودی از دیدن آینده است.

از زمان قدیم فال قهوه را در زمره آینده نگری می‌دانستند. فال قهوه از پر طرفدارترین فال‌ها در دوران‌های مختلف بوده است و این اشتیاق با گسترش روزانه مصرف قهوه در جهان روز به روز در حال بیشتر شدن است.

برای دانستن فال قهوه امروز همراه باشید تا در جریان احولات امروز قرار بگیرید. لطفا همه فال‌ها را به عنوان سرگرمی بخوانید برای فال بد نارحتی نکنید و برای فال خوب شادی به خدا توکل کنید

فال قهوه امروز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین فروردین
در فال قهوه شما دیده شد:
راه: به مسافرت و اعمال خوب در دراز مدت تعبیر می‌شود.


استخوان: نشان موضوعی مالی است که معیشت و زندگی شما از طریق آن می‌گذرد.

قطار: مسیر زندگی سختی را طی کردن و از اهداف خود بیمناک بودن.

اسب سوار: فرد تازه‌ای در زندگی – خبر خوش – نامزدی – برطرف شدن دلتنگی و آرزو‌ها – مهمان – دوستی


درخت کاج: موفقیتی مربوط به هنر‌های زیبا

خورشید: روشنی عقل و هوش و دانش است - به استعداد فوق العاده‌ای میرسید - برکتی بزرگ – حمایت والدین

 

فال قهوه امروز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین اردیبهشت
در فال قهوه شما دیده شد:
قرص: شفا - بهبودی - بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهید کرد.

خط مستقیم بلند: زندگی طولانی گاهی با برخی مشکلات – مسافرت‌های سودمند


نان: سمبل سرور و خوشحالی است - برکت - در حد توانائی انفاق کنید مالتان برکت پیدا میکند.

آبشار: پیشرفت شما در کار و رسیدن به مقام و ترفیع حتمی است و از نظر اجتماعی قابل ستایش می‌باشد.

قفل: موانع - سد - برای رسیدن به مقصود، با سعی و کوشش باید از آنها بگذرید – گرفتاری

قلم: رفع نگرانی - بزودی نگرانی و دلهره از سر راه شما برداشته خواهد شد.

قفل و کلید: پیدایش راه حل – ازدواج

 

فال قهوه امروز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین خرداد
در فال قهوه شما دیده شد:
آفتابه: راستی و استواری و پایداری و عمر طولانی کردن و یا خدمتگزاری گروهی را کردن.

خورشید: روشنی عقل و هوش و دانش است - به استعداد فوق العاده‌ای میرسید - برکتی بزرگ – حمایت والدین

ابرو: نیت پاک، آراستگی و دینداری در شما به حد کمال میباشد.

تیرو کمان: تعهدی میکنید تا مردم را به آن وسیله از واقعیت دور کنید!

تخم مرغ: در مدت زمان کوتاه صاحب مال و ثروت زیادی خواهید شد - موفقیت و خوشحالی.

دستبند: برای زنان دلیل بر شوهر و برای مردان دلیل بر سختی و تنگدستی است.

موش: ریا کار و زیان بار، با متانت و صبر از شرش خلاص شوید. دشمنی و خیانت - حرف‌های زنانه - غیبت - میهمانی‌های زنانه

 

فال قهوه امروز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین تیر
در فال قهوه شما دیده شد:
دانه تسبیح: عشق – صاحب بچه شدن – ظرافت

بینی: قدرت تشخیص – حس فعال

قوری: خادم و خدمتگذار - برای رفع مشکلات و زحمات احتیاج مبرمی به خدمتکار دارید - حادثه‌ای شگفت آور - زندگی خانوادگی خوشحال و خوشبخت

پروانه: بیش از حد در خیال و اندیشه بر سر می‌برید که این باعث ضعف شما خواهد شد - ماجرای عشقی معصوم - شادی‌های روزانه - بلند پروازی - حساس و ظریف بودن - مهربانی - بوالهوسی

ساعت: نشان قلب است، معنای احساسات و عواطف انسانی را میدهد.

تاج: یک میراث و یا موفقیتی بزرگ است - در یک دعوا فاتح شدن

نهنگ: خیر و روزی - مسئله بزرگ قابل حل

 

فال قهوه امروز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین مرداد
در فال قهوه شما دیده شد:
تیرو کمان: تعهدی میکنید تا مردم را به آن وسیله از واقعیت دور کنید!

میخ: سمبل پایداری و مقاومت - اگر به کار خود واقف هستید آن را رها نکنید - تصمیمی ناعادلانه و یا حقه بازی

مثلث متساوی الاضلاع: موفقیت در امور اقتصادی – ارث بردن

اردک: سود فراوان بدست آوردن از راه تلاش و کوشش در مدت زمانی کوتاه.

کژدم: دشمن ضعیف - تحمل دردسر و ناراحتی از طرف یک دشمن نادان شما را غمگین میکند.


سگ: دوستانی مهربان و وفادار - دریافت خبری خوب

لامپ: به سوی روشنی و خوشبختی گام بر میدارید - در ازدواج خوشبخت خواهید شد.

 

فال قهوه امروز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین شهریور 
در فال قهوه شما دیده شد:
صدف: دیدار با دوستان دور دست - شرکت در جشن عروسی - شادی زیاد

کرم: گرفتاری‌های کوتاه و کوچک، سعی کنید از شرش خلاص شوید.

ابرو: نیت پاک، آراستگی و دینداری در شما به حد کمال میباشد.

طاووس: شکوه و جلال - تجمل - چیزی که موجب افتخار شود - فخ فروشی - غرور

کتاب: گشایش در کار‌ها - دوست صمیمی و وفادار و دانشمند هرگز اورا ترک نکنید. - تحصیل – تفکر

خط منکسر (شکسته): کار‌های در هم – فقر اقتصادی – بی پولی

دست در دست بودن یک زن و مرد: ازدواج - مشارکت


فال قهوه امروز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین مهر

در فال قهوه شما دیده شد:
خرگوش: زود رنج - در برابر حادثه سریع خود را میبازید - درواقع شانس خوبی است برای رسیدن به اهداف.

خانه: ایجاد یک زندگی و رو به راه بودن کار‌ها - ازدواجی خوشحال کننده - زندگی خانوادگی خوش – تندرستی - سعادت

ابرو: نیت پاک، آراستگی و دینداری در شما به حد کمال میباشد.

حب: شفا - بهبودی - بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهید کرد - برطرف شدن مشکل

آدم: ملاقات کننده‌ای خواهیدداشت - گاهی ممکن است همراه با اختلاف با اطرافیان باشد.

زنگوله: بگو مگو - دعوا و مرافعه - بگو مگو با اقوام و خویشان، صبور باشید.

دیگ: صاحب خانه - کدبانوی خانه - خدمتگذار به افراد نیازمند و تهیدست.

 

فال قهوه امروز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین آبان
در فال قهوه شما دیده شد:
خط منکسر (شکسته): کار‌های در هم – فقر اقتصادی – بی پولی

چکش: موفقیت در مشکلات - در مشکلات زندگی پیروز و موفق می‌شوید نگران نباشید.

پرستو: خبر خوب – تحول - جهشی که باید در آن محتاط بود.

چاقو: طلاق و جدائی - بهم خوردن رابطه عشقی یا زناشوئی - قطع ارتباط - درگیری و دعوا - دعوای غیر منطقی – خشونت

چراغ: کدبانوی منزل است - زندگی خوش و راحتی داشتن - آسایش.


نیزه: به مسافرت کوتاهی خواهید پرداخت - مسافرت دریائی.

قرص: شفا - بهبودی - بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهید کرد.

 

فال قهوه امروز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین آذر
در فال قهوه شما دیده شد:
فندق: بدست آوردن ثروت و مال از فرد بخیل.

قارچ: مسافرت به دیار غربت یا به کشور‌های دوردست.

گردن بند پاره: قهر و جدائی - فاصله

خط منحنی: دوستان نامناسب – خیانت – دسیسه

خط مشخص و واضح: موفقیت آمیز بودن موضوع و پروژه

سنجاب: جمع کردن مایحتاج برای روز مبادا – زرنگی

سگ: دوستانی مهربان و وفادار - دریافت خبری خوب

 

فال قهوه امروز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین دی
در فال قهوه شما دیده شد:
عبادتگاه: نذر – عبادت به جا نیامده – حمایت پروردگار

طاووس: شکوه و جلال - تجمل - چیزی که موجب افتخار شود - فخ فروشی - غرور

نیزه: به مسافرت کوتاهی خواهید پرداخت - مسافرت دریائی.

بطری: به فکر سلامتی خود باشید - جرو بحث نکنید.


جاده: به اهداف و مقاصدتان میرسید و حاجت تان بر آورده خواهد شد.

صندلی: محبت و دلگرمی - از طرف دوستان به شما محبت میشود و هدیه گرانبهایی دریافت خواهید کرد - بهتر شدن کار‌ها از هر نظر - ارتقا در کار – ریاست

عینک: افراد عاقل و روشن - روشن بینی و قضاوت صحیح و درست

 

فال قهوه امروز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین بهمن
در فال قهوه شما دیده شد:
شلوار: آبرو و حیثیت - سعی کنید خود را حفظ کنید در غیر این صورت مشکلات شما دوچندان می‌شود.

کاسه: رزق و روزی - وضعی مالی رو به بهبود

دست در دست بودن دو زن: صحبت علیه کسی - دسیسه چینی

چمدان: به مسافرت و گرفتن تصمیمی مهم اشاره می‌کند.

پاکت: در یافت خبری شاد - از راه دور خبر مسترت بخشی خواهید شنید.

انگور: بیش از حد انتظار به شما خیر و نعمت میرسد، اصراف نکنید.

انگشتری: از صاحب مهر و نقش و نشان به شما ثروتی خواهد رسید.

 

فال قهوه امروز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین اسفند
در فال قهوه شما دیده شد:
پرده: کنجکاو بودن در زندگی - میخواهید از اسرار دیگران با خبر شوید.

پلنگ: دشمن قوی و تواناست، خیال دارد ضربه ناگهانی بزند.


کت: گرمی - عشق و محبت

خط مستقیم کوتاه: زندگی آرام – خوش و متوسط

خروس: نشانگر شهوت و غرور است - نوید و مژده - کاری خیر

زنبور: شخص مزاحم - از آدم پست و فرومایه آزار دیدن.

جام: ریخت و پاش - ریخت و پاش کردن از اموال خود در راه دوستان - جمع شدن دوستان قدیمی

تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان را با نصب اپیلکیشن خبرخوان گردون به سهولت دنبال کنید.
مجله زندگی
ارسال نظر