فال قهوه با تفسیر دقیق کامل امروز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

فال قهوه از پر طرفدارترین فال‌ها در دوران‌های مختلف بوده است و این اشتیاق با گسترش روزانه مصرف قهوه در جهان روز به روز در حال بیشتر شدن است.
فال قهوه با تفسیر دقیق کامل امروز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
کد خبر : ۶۵۰۶۴

همیشه انسان در تلاش بودند تا بتوانند آینده را ببینند و خبر از آن داشته باشند. فال قهوه نمودی از دیدن آینده است. از زمان قدیم فال قهوه را در زمره آینده نگری می‌دانستند.

 فال قهوه از پر طرفدارترین فال‌ها در دوران‌های مختلف بوده است و این اشتیاق با گسترش روزانه مصرف قهوه در جهان روز به روز در حال بیشتر شدن است.

 برای دانستن فال قهوه امروز همراه باشید تا در جریان احولات امروز قرار بگیرید. لطفا همه فال‌ها را به عنوان سرگرمی بخوانید برای فال بد نارحتی نکنید و برای فال خوب شادی به خدا توکل کنید


فال قهوه سه شنبه سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین فروردین


در فال قهوه شما دیده شد:

آب فشان: موفقیت و شادی - در آینده نزدیک موفقیت و شادی نصیب شما خواهد شد.

عصا: دیدار خوش - ملاقات با اقوام و دوستان - شنیدن خبر خوش از خویشاوندان - تکیه گاه - یاور - متکی به چیزی بودن


خنجر: گرفتاری - کسالت - از دوستان ناباب بپرهیزید.


کوه: از بین رفتن موانع سخت و یا تحقق یافتن آرزو‌ها

شانه: دوستان ناباب و به ظاهر فریبنده - آنهائی که گمراه می‌کنند، از ایشان دوری کنید.

آب: سرچشمه روشنی و آبادانی است و گشایش و توانائی در مشکلات.

خط منکسر (شکسته): کار‌های در هم – فقر اقتصادی – بی پولی

 

فال قهوه سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین اردیبهشت


در فال قهوه شما دیده شد:

آهو: همسر با وفا - در سنت عبری و عربی سمبل بی گناهی - زیبایی و کمروئی - در طالع خود همسری باوفا و محبوب دارید که همیشه نگران شماست.

ستاره: مقام و منزلت - با علما و دانشمندان ملاقات میکنید. بردن در یک مسابقه – درخشش در جمع دوستان – دوست داشتنی بودن - به معنی شانس و خوشبختی است - به انتظار طولانی نیز تعبیر می‌شود.

بار و اندوخته: پس انداز

جناغ: رسیدن به آرزوی دیرینه - پیدا کردن دوستان خوب و صمیمی - رسیدن به معشوق.

خط منکسر (شکسته): کار‌های در هم – فقر اقتصادی – بی پولی

مورچه: نشانگر داشتن پشتکار و دوراندیشی - با حوصله به کارتان ادامه بدهید موفق میشوید - باغیرت بودن - دریافت مزد زحمات

بشکه: دعوت به مهمانی و جشن و سرور - شب نشینی با شکوه - عروسی

 

فال قهوه سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین خرداد

در فال قهوه شما دیده شد:

انجیر: نشانه غم و غصه‌ای میباشد که طولانی نخواهد بود.

راه: به مسافرت و اعمال خوب در دراز مدت تعبیر می‌شود.

خرگوش: زود رنج - در برابر حادثه سریع خود را میبازید - درواقع شانس خوبی است برای رسیدن به اهداف.


پرچم: ممکن است مشکلاتی در راه باشد. از صحنه خارج نشوید تا به نتیجه برسید.

کوزه: به وصال رسیدن - همبستر شدن - نزدیکی.

میز: به معنی یک قرار داد و یا شرکت در یک مهمانی است.

بینی: قدرت تشخیص – حس فعال

 

فال قهوه سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین تیر

در فال قهوه شما دیده شد:

خط مشخص و واضح: موفقیت آمیز بودن موضوع و پروژه

بالن: توطئه از جانب افرادی – عشق نامناسب

پروانه: بیش از حد در خیال و اندیشه بر سر می‌برید که این باعث ضعف شما خواهد شد - ماجرای عشقی معصوم - شادی‌های روزانه - بلند پروازی - حساس و ظریف بودن - مهربانی - بوالهوسی

صخره: خیر و روزی – مسئله بزرگ قابل حل

تپه‌های منفرد: گرفتاری‌های موقت – دوستان ناباب

آفتاب: سمبل دانش، هوشیاری و دلالت بر کامل بودن عقل و هوش میباشد.

تاج: یک میراث و یا موفقیتی بزرگ است - در یک دعوا فاتح شدن

 

فال قهوه سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین مرداد

در فال قهوه شما دیده شد:


باز: آسایش - شادی - بشارت دادن - رسیدن به مراد و یافتن مال.

تخم مرغ: در مدت زمان کوتاه صاحب مال و ثروت زیادی خواهید شد - موفقیت و خوشحالی.

شلوار: آبرو و حیثیت - سعی کنید خود را حفظ کنید در غیر این صورت مشکلات شما دوچندان می‌شود.

سوسمار: دشمن نادان - قبل از اینکه خطری برایتان ایجاد کند دوری کنید.

زنگوله: بگو مگو - دعوا و مرافعه - بگو مگو با اقوام و خویشان، صبور باشید.

استخوان: نشان موضوعی مالی است که معیشت و زندگی شما از طریق آن می‌گذرد.

سیب: صاحب فرزند شدن - خیر و خوشی - خبر خوش - برکت – کامل و خوب بودن

 

فال قهوه سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین شهریور

در فال قهوه شما دیده شد:

دو انسان چهره به چهره: گفتگو و سازگاری در پیش دارید

نخود: نشانگر غم و اندوه است، در اثر مقاومت آن را پشت سر خواهید گذاشت.

گندم: روزی حلال و سخاوتمندانه، که با رنج و زحمت بدست آمده است.

خط کج: دوستی‌های ساختگی و ظاهری - دو رویی - فریب

هوا پیما: مسافرت طولانی و دلپذیری خواهید داشت - نشانگر راه سریعی است به هدف - سفری ناگهانی - رو به راه شدن کار‌ها - راه دور - خبر از مسافر

انار: اگر مرد مجرد هستید، صاحب زنی خوش سیما خواهید شد، در غیر اینصورت فرزندی خوش چهره در طالع شماست.


کت: گرمی - عشق و محبت

 

فال قهوه سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین مهر

در فال قهوه شما دیده شد:

شهاب: خبر‌های غیر منتظره – امیدواری

لب: نشانگر قرابت و خویشی است - از زخم زبان‌ها نهراسید - احترام و عزت پیدا میکنید.

گلابی: نجات پیدا کردن از مشکلات مالی - بفکر اندوخته باشید، سهل انگار نباشید.

تخم مرغ شکسته: یاس و نا امیدی موقت - از بین رفتن بخت و اقبال

جام: ریخت و پاش - ریخت و پاش کردن از اموال خود در راه دوستان - جمع شدن دوستان قدیمی

شمع: شادی و سرور به خانه شما روی می‌آورد - محقق شدن یک آرزو - دریافت کمکی از ماورا - قابلیت عمل کردن به یک قول - بر آورده شدن حاجت – نذر و نیاز

خروس: نشانگر شهوت و غرور است - نوید و مژده - کاری خیر

 

فال قهوه سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین آبان

در فال قهوه شما دیده شد:

خط مشخص و واضح: موفقیت آمیز بودن موضوع و پروژه

حلقه: خواستگاری - ازدواج - خوشبخت شدن در دوران زندگی و زناشوئی - انجام یک معامله - خواستگاری و نامزدی

کوه: از بین رفتن موانع سخت و یا تحقق یافتن آرزو‌ها


انگور: بیش از حد انتظار به شما خیر و نعمت میرسد، اصراف نکنید.

دانه تسبیح: عشق – صاحب بچه شدن – ظرافت

دیگ: صاحب خانه - کدبانوی خانه - خدمتگذار به افراد نیازمند و تهیدست.

تخم مرغ: در مدت زمان کوتاه صاحب مال و ثروت زیادی خواهید شد - موفقیت و خوشحالی.

 

فال قهوه سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین آذر

در فال قهوه شما دیده شد:

پارو: زحمت کشیدن و دریافت مزد زحمات

تخم مرغ: در مدت زمان کوتاه صاحب مال و ثروت زیادی خواهید شد - موفقیت و خوشحالی.

بالن: توطئه از جانب افرادی – عشق نامناسب

انار: اگر مرد مجرد هستید، صاحب زنی خوش سیما خواهید شد، در غیر اینصورت فرزندی خوش چهره در طالع شماست.

پرستو: خبر خوب – تحول - جهشی که باید در آن محتاط بود.

خرس: دشمن بدطینت، احمق و تند خو - از این خصلت‌ها دوری کنید - تکیه گاه - یاور- متکی به کسی یا چیزی

گل: شادی بزرگ - دوستی واقعی - جوان حساس و خجالتی - خوشحالی بزرگ – دوستان شفیق – دختر یا پسر مطلوب

 

فال قهوه سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین دی


در فال قهوه شما دیده شد:

دست در دست بودن دو مرد: رسیدن به سازگاری - توافق

پول: نشانه آنست که وقت و انرژی خود را از دست میدهید و از چیزی رنج می‌برد - مراقب امور مالی خود باشید

حلقه‌هایی که نقطه‌هایی در میانشان است: میل به داشتن فرزند تحقق مییابد.

چراغ: کدبانوی منزل است - زندگی خوش و راحتی داشتن - آسایش.

سیب: صاحب فرزند شدن - خیر و خوشی - خبر خوش - برکت – کامل و خوب بودن

مرغابی: دعوت به مهمانی و جشن - سمبل پاکی - عشق و سعادت زناشوئی - به مجلس باشکوهی دعوت خواهید شد.

گردن بند پاره: قهر و جدائی - فاصله

 

فال قهوه سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین بهمن

در فال قهوه شما دیده شد:

نخود: نشانگر غم و اندوه است، در اثر مقاومت آن را پشت سر خواهید گذاشت.

دیوار: مانع - دفاع از حریم - وضع و حالتان در زندگی خوب و مستحکم خواهد شد.

پرچم: ممکن است مشکلاتی در راه باشد. از صحنه خارج نشوید تا به نتیجه برسید.

دستبند: برای زنان دلیل بر شوهر و برای مردان دلیل بر سختی و تنگدستی است.

تخم مرغ شکسته: یاس و نا امیدی موقت - از بین رفتن بخت و اقبال


بشکه: دعوت به مهمانی و جشن و سرور - شب نشینی با شکوه - عروسی

تخت: به سفری بزرگ میروید و به جاه و مقام خواهد رسید و بر دشمنان غالب می‌شوید.

 

فال قهوه سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین اسفند

در فال قهوه شما دیده شد:

میز: به معنی یک قرار داد و یا شرکت در یک مهمانی است.

جعبه: داشتن همسری همدم و معاشر که کمتر ناسازگاری میکند.

کژدم: دشمن ضعیف - تحمل دردسر و ناراحتی از طرف یک دشمن نادان شما را غمگین میکند.

پاکت: در یافت خبری شاد - از راه دور خبر مسترت بخشی خواهید شنید.

صدف: دیدار با دوستان دور دست - شرکت در جشن عروسی - شادی زیاد

حلقه گل: غصه‌ای که تمام می‌شود - رهایی از غصه‌ها

دو انسان پشت به پشت: دلخوری از موضوعی - رنجیده خاطر شدن

تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان را با نصب اپیلکیشن خبرخوان گردون به سهولت دنبال کنید.
مجله زندگی
ارسال نظر