زائران بخوانند | جزئیات پوشش بیمه‌ای حج تمتع ۱۴۰۳

سازمان حج و زیارت اعلام کرد: پوشش بیمه‌ای مناسب برای زائران حج تمتع و تعهدات بیمه‌گر در قبال زائران، یکی از مهمترین اقدامات مربوط به خدمات رسانی مطلوب محسوب می‌شود که خوشبختانه خدمات بیمه‌ای به نحو شایسته‌ای برای زائران در نظر گرفته شده تا دغدغه‌ای در این زمینه وجود نداشته باشد.
زائران بخوانند | جزئیات پوشش بیمه‌ای حج تمتع ۱۴۰۳
کد خبر : ۶۵۱۲۹

جزئیات پوشش بیمه‌ای حج تمتع ۱۴۰۳ اعلام شد.


سازمان حج و زیارت اعلام کرد: پوشش بیمه‌ای مناسب برای زائران حج تمتع و تعهدات بیمه‌گر در قبال زائران، یکی از مهمترین اقدامات مربوط به خدمات رسانی مطلوب محسوب می‌شود که خوشبختانه خدمات بیمه‌ای به نحو شایسته‌ای برای زائران در نظر گرفته شده تا دغدغه‌ای در این زمینه وجود نداشته باشد.

 در قرارداد بیمه‌ای زائران حج تمتع ۱۴۰۳ با شرکت بیمه‌گر، میزان تعهدات در نظر گرفته شده برای پوشش بیمه‌ای زائران حج تمتع ۱۴۰۳ شامل بیمه درمان، عمر، حادثه و مسئولیت بار است. موارد به شرح زیر است:

شرایط و تعهدات بیمه‌ای درمان

-پرداخت هزینه‌های درمانی بستری بیمارستانی و اعمال جراحی عمومی و تخصصی به علت بیماری یا حادثه در مراکز درمانی و بیمارستانی ایران یا عربستان هر یک از بیمه شدگان تا سقف مبلغ ۰۰۰‌/۰۰۰‌/۰۰۰‌/۱ ریال (۱۰۰ میلیون تومان)

 

-پرداخت هزینه‌های درمان سرپایی و پاراکلینیکی ناشی از بیماری یا حادثه هر یک از بیمه شدگان در ایران یا عربستان تا سقف مبلغ ۰۰۰‌/۰۰۰‌/۲۰۰ ریال (۲۰ میلیون تومان)

++حداکثر تعهد بیمه‌گر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی سرپایی و بستری بیمارستانی و انجام اعمال جراحی هر یک از بیمه شدگان، مجموع بند‌های فوق جمعاً به مبلغ ۰۰۰‌/۰۰۰‌/۲۰۰‌/۱ ریال (۱۲۰ میلیون تومان) است.

شرایط و تعهدات بیمه‌ای عمر و حادثه

-پرداخت غرامت فوت به هر علت (عمر زمانی) هر یک از بیمه شدگان به مبلغ ۰۰۰‌/۰۰۰‌/۳۰۰‌/۱ ریال (۱۳۰ میلیون تومان).

-پرداخت غرامت فوت ناشی از حادثه هر یک از بیمه شدگان به مبلغ ۰۰۰‌/۰۰۰‌/۰۰۰‌/۹ ریال (۹۰۰ میلیون تومان).

-در صورت فوت بر اثر حادثه هریک از بیمه شدگان، میزان غرامت فوت پرداختی به ذی‌نفعان و وراث قانونی بیمه شده مجموع بند‌های فوق به مبلغ ۰۰۰‌/۰۰۰‌/۳۰۰‌/۱۰ ریال (یک میلیارد و ۳۰ میلیون تومان) است.

-پرداخت غرامت نقص عضو یا از کارافتادگی دائم (کلی یا جزئی) در اثر حادثه هر یک از بیمه شدگان تا سقف مبلغ ۰۰۰‌/۰۰۰‌/۰۰۰‌/۹ ریال (۹۰۰ میلیون تومان) با نظر پزشک معتمد بیمه‌گر و بر اساس جدول نقص عضو مندرج در شرایط عمومی بیمه حوادث.

شرایط و تعهدات بیمه‌ای مسئولیت بار

بار همراه بیمه شده شامل ساک، چمدان و محتویات آنها و سایر متعلقات تحت مالکیت وی است.

-جبران خسارت وارد شده به بار همراه هر یک از بیمه شدگان در مسیر رفت تا سقف مبلغ ۰۰۰‌/۰۰۰‌/۱۰۰ ریال (۱۰ میلیون تومان).

-پرداخت خسارت وارد شده به بار هر یک از بیمه شدگان در طول مدت اقامت و در مسیر برگشت تا سقف مبلغ ۰۰۰‌/۰۰۰‌/۲۰۰ ریال (۲۰ میلیون تومان).

-پرداخت خسارت بار توسط بیمه‌گر در داخل کشور و به ریال ایران خواهد بود. خسارت بار بر اساس قیمت روز اجناس در بازار و پس از کسر ۱۰ درصد فرانشیز تا سقف تعهدات بند‌های فوق انجام می‌شود.

مدت زمان و محدوده پوشش بیمه‌ای -شروع پوشش بیمه‌ای هر یک از بیمه شدگان از ۱۲ ساعت قبل از زمان انجام پرواز رفت به عربستان (زمان درج شده در بلیط هواپیما) است.

-خاتمه پوشش بیمه‌ای هر یک از بیمه شدگان ۱۲ ساعت پس از بازگشت بیمه شده از عربستان و ورود به خاک کشور پایان می‌یابد.

مهر ورود اداره گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مبنای محاسبه ورود بیمه شده به کشور است.

-محدوده پوشش شهر محل اعزام یا بیمه شده، طول مسیر رفت به فرودگاه محل اعزام، داخل خاک کشور عربستان و مسیر بازگشت از فرودگاه تا شهر محل اعزام یا اقامت بیمه شده، محدوده مکانی است که هر بیمه شده تحت پوشش تعهدات این قرارداد است.

تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان را با نصب اپیلکیشن خبرخوان گردون به سهولت دنبال کنید.
منبع :
مهر
مجله زندگی
ارسال نظر