آمار بیکاری فارغ‌التحصیلان اعلام شد! این استان‌ها بیشترین نرخ بیکاری را دارند! + جدول

داده‌های رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، نرخ بیکاری زنان در سال ۱۴۰۲، ۱۵ درصد و برای مردان ۶.۶ درصد بود. به عبارتی نرخ بیکاری زنان حدود ۲ برابر مردان بوده است!
آمار بیکاری فارغ‌التحصیلان اعلام شد! این استان‌ها بیشترین نرخ بیکاری را دارند! + جدول
کد خبر : ۶۵۶۶۸

تازه‌ترین آمار‌ها مربوط به نرخ بیکاری ۱۴۰۲ منتشر شد که براساس آن، نرخ بیکاری به ۸.۱ درصد رسیده و به این ترتیب، تعداد بیکاران ۲ میلیون و ۱۴۸ هزار نفر اعلام شده است. این آمار از بین ۶۵ میلیون و ۵۵۱ هزار و ۸۵۱ نفر جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر گرفته شده است که براساس آن، نرخ مشارکت اقتصادی به ۴۱.۳ درصد تغییر کرده است. همچنین جمعیت غیرفعال ۳۷ میلیون و ۹۱۳ هزار و ۵۵۱ نفر اعلام شده است.

اما در میان این آمار‌ها نکته‌ای که وجود دارد، این است که نرخ مشارکت اقتصادی مردان ۶۸.۴ درصد و زنان ۱۴.۲ درصد اعلام شده است. نرخ بیکاری مردان نیز ۶.۶ درصد و زنان ۱۵ درصد است که آماری قابل توجه است.

نمای وضعیت اشتغال

گزارش جدید مرکز آمار ایران از نمای بازار کار نشان می‌دهد که ۲۴ میلیون و ۴۹۰ هزار و ۱۸۹ نفر شاغل هستند. بر همین اساس، اشتغال بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی نشان می‌دهد بخش خدمات با ۵۱.۹ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی، بخش‌های صنعت با ۳۳.۷ درصد و کشاورزی با ۱۴.۴ درصد قرار دارند.

سهم شاغلان بخش خدمات و بخش صنعت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل به ترتیب ۰.۳ درصد و ۰.۱ درصد افزایش و سهم شاغلان بخش کشاورزی ۰.۴ درصد کاهش داشته است.

در این میان، متوسط ساعت کار شاغلان در سال ۱۴۰۲ برابر ۴۵.۷ ساعت بوده است که در مقایسه با سال قبل ۲.۸ ساعت افزایش یافته است. متوسط ساعت کار برای مردان و زنان به ترتیب برابر ۴۷.۶ و ۳۵.۶ ساعت بوده که در مقابسه با سال قبل به ترتیب برابر ۳ و ۲.۲ ساعت افزایش یافته است.

وضعیت اشتغال و بیکاری فارغ‌التحصیلان

در میان آمار‌های بازار کار، همواره وضعیت فارغ‌التحصیلان از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. گزارش اخیر مرکز آمار از وضعیت بازار کار فارغ‌التحصیلان نشان می‌دهد که سهم جمعیت بیکار ۱۵ ساله و بیشتر فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران ۴۱.۳ درصد است و این در حالی است که این آمار در سال ۱۴۰۱ در حدود ۴۰ درصد اعلام شده بود. این سهم در بین زنان نسبت به مردان بالاتر است؛ به طوری که سهم زنان ۶۸.۹ درصد و سهم مردان ۲۸.۲ درصد اعلام شده است.

همچنین سهم جمعیت شاغل ۱۵ ساله و بیشتر فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل شاغلان ۲۷.۱ درصد اعلام شده که ۰.۴ درصد بیشتر از سال ۱۴۰۱ است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان بالاتر است؛ به طوری که سهم مردان ۲۳.۲ درصد و زنان ۴۷.۸ درصد اعلام شده است.

آمار بیکاری فارغ‌التحصیلان اعلام شد! این استان‌ها بیشترین نرخ بیکاری را دارند!

بنا به این گزارش، آمار‌های رسمی دولت از سال ۱۴۰۲ حاکی از آن است که نرخ جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله غیرشاغل غیرمحصل ۲۵.۶ می‌شود که تعداد آنها، در حدود ۲ میلیون و ۸۲۳ هزار و ۴۳۹ نفر است. مقدار این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط روستایی نسبت به نقاط شهری بیشتر بوده است. مقدار این شاخص برای مردان در سال ۱۴۰۲ برابر ۱۶.۱ درصد و برای زنان ۳۶ درصد بوده است.

وضعیت استان‌ها چگونه است؟

در بخش دیگری از این گزارش‌ها به وضعیت استان‌ها از نظر نرخ بیکاری برای جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر پرداخته شده است.

آنطور که داده‌های مرکز آمار درباره وضعیت بازار کار در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد، استان‌های سیستان و بلوچستان ۱۲.۴ درصد، کرمانشاه ۱۲.۳ درصد، لرستان ۱۱.۹ درصد، هرمزگان ۱۱.۴ درصد و خوزستان ۱۱ درصد به ترتیب بیشترین نرخ بیکاری را دارند.

همچنین استان‌های خراسان‌جنوبی ۵.۷ درصد، خراسان‌رضوی ۶.۳ درصد، سمنان ۶.۳ درصد، مازندران ۶.۳ درصد، قزوین ۶.۴ درصد و تهران و ایلام ۶.۷ درصد کمترین نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر را در سال گذشته ثبت کردند.

تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان را با نصب اپیلکیشن خبرخوان گردون به سهولت دنبال کنید.
مجله زندگی
ارسال نظر