قرعه کشی مسابقات لیگ برتر انجام شد

قرعه کشی بیست‌وششمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتسال ایران امروز یکشنبه در مرکز ملی فوتبال برگزار شد و تیم‌های حاضر در لیگ با حریفان خود در هفته‌های مختلف آشنا شدند.
قرعه کشی مسابقات لیگ برتر انجام شد
کد خبر : ۶۷۰۲۷

لیگ برتر فوتسال ایران با حضور ۱۴ تیم گیتی‌پسند اصفهان، مس سونگون ورزقان، گهر زمین سیرجان، سن ایچ ساوه، شهرداری ساوه، آنا صنعت قم، فرش آرا مشهد، کراپ الوند، سفیر گفتمان تهران، فولاد زرند، ایرالکو اراک، فولاد هرمزگان، پالایش نفت اصفهان و پالایش نفت بندرعباس از ۲۲ تیرماه آغاز می‌شود.

هفته اول

نفت تهران - شهرداری ساوه
گهرزمین - کراپ الوند
سن ایچ - ایرالکو
فرش آرا - گیتی پسند
فولاد هرمزگان - نفت بندرعباس
مس سونگون - سفیر گفتمان
آنا صنعت - فولاد زرند

هفته دوم

شهرداری ساوه - فرش آرا
کراپ الوند - مس سونگون
ایرالکو - آنا صنعت
نفت بندرعباس - گهرزمین
سفیر گفتمان - نفت اصفهان
گیتی پسند - سن ایچ
فولاد زرند - فولاد هرمزگان

هفته سوم

نفت اصفهان - کراپ الوند
فولاد هرمزگان - ایرالکو
آنا صنعت - گیتی پسند
مس سونگون - نفت بندرعباس
شهرداری ساوه - سفیر گفتمان
فرش آرا - سن ایچ
گهرزمین - فولاد زرند

هفته چهارم

سفیر گفتمان - فرش آرا
فولاد زرند - مس سونگون
کراپ الوند - شهرداری ساوه
سن ایچ ساوه - آنا صنعت
ایرالکو - گهرزمین
نفت بندرعباس - نفت اصفهان
گیتی پسند - فولاد هرمزگان

هفته پنجم

مس سونگون - ایرالکو
گهرزمین - گیتی پسند
فرش آرا - آنا صنعت
شهرداری ساوه - نفت بندرعباس
کراپ الوند - سفیر گفتمان
فولاد هرمزگان - سن ایچ
نفت اصفهان - فولاد زرند

هفته ششم

گیتی پسند - مس سونگون
فولاد زرند - شهرداری ساوه
فرش آرا - کراپ الوند
سن ایچ - گهرزمین
نفت بندرعباس - سفیر گفتمان
ایرالکو - نفت اصفهان
آنا صنعت - فولاد هرمزگان

هفته هفتم

فولاد هرمزگان - فرش آرا
شهرداری ساوه - ایرالکو
نفت اصفهان - گیتی پسند
گهرزمین - آنا صنعت
کراپ الوند - نفت بندرعباس
کس سونگون - سن ایچ
سفیر گفتمان - فولاد زرند

هفته هشتم

آنا صنعت - مس سونگون
گیتی پسند - شهرداری ساوه
فولاد زرند - کراپ الوند
فرش آرا - نفت بندرعباس
فولاد هرمزگان - گهرزمین
ایرالکو - سفیر گفتمان
سن ایچ - نفت اصفهان

هفته نهم

گهرزمین - فرش آرا
کراپ الوند - ایرالکو
سفیر گفتمان - گیتی پسند
نفت اصفهان - آنا صنعت
شهرداری ساوه - سن ایچ
مس سونگون - فولاد هرمزگان
نفت بندرعباس - فولاد زرند

هفته دهم

گهر زمین - مس سونگون
آنا صنعت - شهرداری ساوه
گیتی پسند - کراپ الوند
ایرالکو - نفت بندرعباس
سن ایچ - سفیر گفتمان
فولاد هرمزگان - نفت اصفهان
فرش آرا - فولاد زرند

هفته یازدهم

مس سونگون - فرش آرا
فولاد زرند - ایرالکو اراک
نفت بندعباس - گیتی پسند
سفیر گفتمان - آنا صنعت
نفت اصفهان - گهرزمین
کراپ الوند - سن ایچ
شهرداری ساوه - فولاد هرمزگان

هفته دوازدهم

گهرزمین - شهرداری ساوه
آنا صنعت - کراپ الوند
فرش آرا - ایرالکو
سن ایچ - نفت بندرعباس
فولاد هرمزگان - سفیر گفتمان
مس سونگون - نفت اصفهان
گیتی پسند - فولاد زرند

هفته سیزدهم

نفت اصفهان - فرش آرا
شهرداری ساوه - مس سونگون
ایرالکو - گیتی پسند
نفت بندرعباس - آنا صنعت
سفیر گفتمان - گهرزمین
فولاد زرند - سن ایچ
کراپ الوند - فولاد هرمزگان

تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان را با نصب اپیلکیشن خبرخوان گردون به سهولت دنبال کنید.
مجله زندگی
ارسال نظر