پیش بینی اتفاقات مهم با فال قهوه امروز چهار شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳

فال قهوه از پر طرفدارترین فال‌ها در دوران‌های مختلف بوده است و این اشتیاق با گسترش روزانه مصرف قهوه در جهان روز به روز در حال بیشتر شدن است. برای دانستن فال قهوه امروز همراه باشید تا در جریان احولات امروز قرار بگیرید.
پیش بینی اتفاقات مهم با فال قهوه امروز چهار شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳
کد خبر : ۶۷۸۳۲

همیشه انسان در تلاش بودند تا بتوانند آینده را ببینند و خبر از آن داشته باشند. فال قهوه نمودی از دیدن آینده است. از زمان قدیم فال قهوه را در زمره آینده نگری می‌دانستند.

 فال قهوه از پر طرفدارترین فال‌ها در دوران‌های مختلف بوده است و این اشتیاق با گسترش روزانه مصرف قهوه در جهان روز به روز در حال بیشتر شدن است. برای دانستن فال قهوه امروز همراه باشید تا در جریان احولات امروز قرار بگیرید.

 لطفا همه فال‌ها را به عنوان سرگرمی بخوانید برای فال بد نارحتی نکنید و برای فال خوب شادی به خدا توکل کنید


فال قهوه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ برای متولدین فروردین
در فال قهوه شما دیده شد:


حلقه گل: غصه‌ای که تمام می‌شود - رهایی از غصه‌ها

آب فشان: موفقیت و شادی - در آینده نزدیک موفقیت و شادی نصیب شما خواهد شد.

انسان در حال سجده: شکرانه اجابت دعا – دعا برای برآورده شدن حاجتی


کت: گرمی - عشق و محبت


لکه‌های روشن: روشنی در فکر و عمل – گشایش - نیکبختی

آهو: همسر با وفا - در سنت عبری و عربی سمبل بی گناهی - زیبایی و کمروئی - در طالع خود همسری باوفا و محبوب دارید که همیشه نگران شماست.

گاو: فراوانی محصولات - نعمت فراوان بدست آوردن

فال قهوه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ برای متولدین اردیبهشت

در فال قهوه شما دیده شد:

مهر و سجاده: دعا – نذر – نیت خیر

کوزه: به وصال رسیدن - همبستر شدن - نزدیکی.

ابر: خداوند به شما علم و حکمت عطا می‌فرماید و مردم از علمتان بهره‌مند خواهند شد - ممکن است مشکلاتی در کارتان پیش بیاید

فنجان: در اثر کار و کوشش، نتیجه مطلوب بدست آوردن - هدیه و پاداش گرفتن.

سکه: رهائی از فقر و بدبختی - نجات پیدا کردن از قرض و بدهی - خوش شانسی

بسته: رهائی از گرفتاری - نگرانی به مرور زمان بر طرف خواهد شد.

دست‌های دراز: حماقت – اشتباه - بی اعتقادی

فال قهوه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ برای متولدین خرداد
در فال قهوه شما دیده شد:

اردک: سود فراوان بدست آوردن از راه تلاش و کوشش در مدت زمانی کوتاه.

شتر مرغ: مسافرتی بیاد ماندنی به خارج از کشور در انتظار شماست، آماده باشید.

چتر نجات: برای موفقیت خود مجبورید از خطر بگریزید و مصون بمانید.

عینک: افراد عاقل و روشن - روشن بینی و قضاوت صحیح و درست.

سکه: رهائی از فقر و بدبختی - نجات پیدا کردن از قرض و بدهی - خوش شانسی


چوب: نفاق و دوروئی است، مراقب باشید

تپه‌های منفرد: گرفتاری‌های موقت – دوستان ناباب

فال قهوه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ برای متولدین تیر
در فال قهوه شما دیده شد:

نیزه: به مسافرت کوتاهی خواهید پرداخت - مسافرت دریائی.

کتاب: گشایش در کار‌ها - دوست صمیمی و وفادار و دانشمند هرگز اورا ترک نکنید. - تحصیل – تفکر

آب: سرچشمه روشنی و آبادانی است و گشایش و توانائی در مشکلات.

کمان: فرزندی نیکو از خویشان و اطرافیان به دنیا می‌آید، فرزندی پسر - به دست آوردن موفقیت به سختی - به مشقت نیز تعبیر می‌شود.

تخت خواب: ازدواج – گاهی مواقع کسالت – به سفر بزرگی می‌روید و به جاه و مقامی خواهید رسید و بر دشمنان غالب می‌شوید.

چکش: موفقیت در مشکلات - در مشکلات زندگی پیروز و موفق می‌شوید نگران نباشید.

کرم: گرفتاری‌های کوتاه و کوچک، سعی کنید از شرش خلاص شوید.

فال قهوه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ برای متولدین مرداد
در فال قهوه شما دیده شد:

فرم تخم مرغی: بدست آوردن ثروت بسیار بزودی


نعل: نشانگر محاصره دوستان به ظاهر دوست می‌باشد، راه نجات برایتان باز است - گاهی به معنی سفر است

مگس: نشان مردم فرومایه است، از طرف آنها اذیت میشوید، با دور اندیشی رفع مزاحمت کنید.

قفل: موانع - سد - برای رسیدن به مقصود، با سعی و کوشش باید از آنها بگذرید – گرفتاری

ترازو: نشانه عدل و انصاف است - از عدل و درستی حکم میکند - رفتن به دادگاه و حل مسئله‌ای از راه عادلانه

کت: گرمی - عشق و محبت

مستطیل: در فکر خانواده بودن – گرفتاری خانواده – دعوا

فال قهوه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ برای متولدین شهریور
در فال قهوه شما دیده شد:

روباه: فردی حیله گر و فریبنده، نابکار و دروغگو، مواظب باشید.

آسیاب: نشانگر جنگ و دعوا و دشمنی میباشد - با کسی به نزاع بر خواهید خواست.

کتاب: گشایش در کار‌ها - دوست صمیمی و وفادار و دانشمند هرگز اورا ترک نکنید. - تحصیل – تفکر

دو انسان چهره به چهره: گفتگو و سازگاری در پیش دارید

قفل: موانع - سد - برای رسیدن به مقصود، با سعی و کوشش باید از آنها بگذرید – گرفتاری

دست‌های دراز: حماقت – اشتباه - بی اعتقادی

سر انسان با دو دست دراز: جسارت – باهوشی – دارای مقام ارجمند

فال قهوه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ برای متولدین مهر

در فال قهوه شما دیده شد:

آب: سرچشمه روشنی و آبادانی است و گشایش و توانائی در مشکلات.

چغندر: دچار یک گرفتاری می‌شوید ولی زود بر طرف خواهد شد.

کفتار: نشانگر پلیدی و ناپاکی، فریب و نیرنگ است - دزدی و چپاول - مواظب اموالتان باشید.

ابر: خداوند به شما علم و حکمت عطا می‌فرماید و مردم از علمتان بهره‌مند خواهند شد - ممکن است مشکلاتی در کارتان پیش بیاید

شاخ: موفقیت مالی - دست پیدا کردن به مال و نعمت فراوان

ببر: دشمن دلیر و بی باک، اما بزرگوار نیز هست.

خرچنگ: بد اخلاقی - کینه توزی - فرومایگی - احتیاط را از دست ندهید.

فال قهوه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ برای متولدین آبان
در فال قهوه شما دیده شد:

توپ: با ورزش کردن می‌توانید از بیماری خلاصی یابید - به زندگی بدون ثبات اشاره می‌کند - به معنی تغییرات مداوم است.

موش: ریا کار و زیان بار، با متانت و صبر از شرش خلاص شوید. دشمنی و خیانت - حرف‌های زنانه - غیبت - میهمانی‌های زنانه

قطار: مسیر زندگی سختی را طی کردن و از اهداف خود بیمناک بودن.


عبادتگاه: نذر – عبادت به جا نیامده – حمایت پروردگار

چتر نجات: برای موفقیت خود مجبورید از خطر بگریزید و مصون بمانید.

آتش: از تصمیم گیری عجولانه بپرهیزید، مرور زمان به نفع شما خواهد بود.

سکه: رهائی از فقر و بدبختی - نجات پیدا کردن از قرض و بدهی - خوش شانسی

فال قهوه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ برای متولدین آذر
در فال قهوه شما دیده شد:

دست: دوستی و مهربانی، آن را با مهربانی بپذیرید - توانمندی در عمل - قدرت

خانه: ایجاد یک زندگی و رو به راه بودن کار‌ها - ازدواجی خوشحال کننده - زندگی خانوادگی خوش – تندرستی - سعادت

تپه‌های منفرد: گرفتاری‌های موقت – دوستان ناباب

مار: سمبل دشمنی است - دشمنی زیرک است که از پشت به انسان حمله می‌کند - امانت – افترا – خدعه - حسادت – ریای زن یا مرد

کتاب: گشایش در کار‌ها - دوست صمیمی و وفادار و دانشمند هرگز اورا ترک نکنید. - تحصیل – تفکر

عصا: دیدار خوش - ملاقات با اقوام و دوستان - شنیدن خبر خوش از خویشاوندان - تکیه گاه - یاور - متکی به چیزی بودن

چشم: بینائی - چشمانی هستند که از اطراف مواظب اعمال و رفتار شما می‌باشند - حسادت و چشم خوردنفال قهوه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ برای متولدین دی
در فال قهوه شما دیده شد:

آب: سرچشمه روشنی و آبادانی است و گشایش و توانائی در مشکلات.

خرچنگ: بد اخلاقی - کینه توزی - فرومایگی - احتیاط را از دست ندهید.

دست‌های دراز: حماقت – اشتباه - بی اعتقادی

شاخ: موفقیت مالی - دست پیدا کردن به مال و نعمت فراوان

انگور: بیش از حد انتظار به شما خیر و نعمت میرسد، اصراف نکنید.

شتر: ثروت ماندگار – خیر و برکت – روزی فراوان

پرستو: خبر خوب – تحول - جهشی که باید در آن محتاط بود.

فال قهوه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ برای متولدین بهمن
در فال قهوه شما دیده شد:

کت: گرمی - عشق و محبت

دست در دست بودن دو مرد: رسیدن به سازگاری - توافق

طاووس: شکوه و جلال - تجمل - چیزی که موجب افتخار شود - فخ فروشی - غرور

تبر: با مشکلات مقابله کنید تا شکست نخورید.

خروس: نشانگر شهوت و غرور است - نوید و مژده - کاری خیر


خیمه: تامین مالی - افزایش مال و نعمت - نگران آینده نباشید.

قفل: موانع - سد - برای رسیدن به مقصود، با سعی و کوشش باید از آنها بگذرید – گرفتاری

فال قهوه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ برای متولدین اسفند
در فال قهوه شما دیده شد:

قفل: موانع - سد - برای رسیدن به مقصود، با سعی و کوشش باید از آنها بگذرید – گرفتاری

پل: عبور از یک دوره زندگی به دوره‌ای دیگر - موفقیت در زندگی - رفع غم و غصه‌ها - حل مسئله‌ای طولانی.

روباه: فردی حیله گر و فریبنده، نابکار و دروغگو، مواظب باشید.

کلاه: رسیدن به جاه و مقام - با پشتکار به مقام رسیدن - از حیله دوستان خود را پنهان کنید - خبر دهنده موفقیت است - نشان دهنده موفقیت همراه با ریسک می‌باشد.

ماه: عشق و نامزدی - ازدواج - با همسری خوش سیما و صاحب مقام، ازدواج میکنید - گاهی ناراحتی روحی و روانی

خط منحنی: دوستان نامناسب – خیانت – دسیسه

پلنگ: دشمن قوی و تواناست، خیال دارد ضربه ناگهانی بزند.

تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان را با نصب اپیلکیشن خبرخوان گردون به سهولت دنبال کنید.
مجله زندگی
ارسال نظر