ویدیو | تحقیر و تمسخر حامیان جلیلی ادامه دارد | این زن مردم را از نداشتن نان شب ترساند

اخیرا فیلم‌هایی از برخی حامیان سعید جلیلی و جریان تندرو منتشر شده است که در آن رای دهندگان به مسعود پزشکیان را مورد تحقیر و تمسخر قرار می‌دهند و مردم را از نداشتن نان شب می‌ترسانند.
ویدیو | تحقیر و تمسخر حامیان جلیلی ادامه دارد | این زن مردم را از نداشتن نان شب ترساند
کد خبر : ۶۹۵۶۰

اخیرا فیلم‌هایی از برخی حامیان سعید جلیلی و جریان تندرو منتشر شده است که در آن رای دهندگان به مسعود پزشکیان را مورد تحقیر و تمسخر قرار می‌دهند و مردم را از نداشتن نان شب می‌ترسانند.
این درحالی است که زمان استقرار دولت سیزدهم این گروه استدلال‌های متفاوتی داشتند. هنگامی که برخی از عملکرد‌های اقتصادی دولت نقد می‌شد حامیان این جریان از مردم مهلت می‌خواستند تا امور کشور را بهبود ببخشند.

کی از مثال‌های این ادعا درخواستی بود که در فضای مجازی بسیار پربازدید شد و یکی از حامیان شهید رئیسی آن زمان از مردم درخواست کرد که به اندازه کشت بادمجان به دولت زمان بدهند.

حالا، اما آنها روش دیگری را پیش گرفته اند. از مجموع رفتار‌ها و گفتار‌ها چنین استنباط می‌شود که پروژه ناامیدسازی مردم و تخریب دولت پزشکیان به شکلی زودهنگا‌م و افراطی آغاز است.

تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان را با نصب اپیلکیشن خبرخوان گردون به سهولت دنبال کنید.
مجله زندگی
ارسال نظر