ببینید | خروپف آقای وزیر در حین گفتگو در پخش زنده تلویزیونی!

ببینید | خروپف آقای وزیر در حین گفتگو در پخش زنده تلویزیونی!

به خواب رفتن وزیر کشاورزی رومانی هنگام گفتگو در یک برنامه زنده تلویزیونی بحث برانگیز شده است.

 

حجم ویدیو: 708.17K | مدت زمان ویدیو: 00:00:22 دانلود ویدیو

ویدئو

ارسال نظر