ببینید | زمان تشکیل کلاس‌های جبرانی مدارس اعلام شد

کلاس‌های جبرانی در پی تعطیلی مدارس از هفته آینده در ساعات غیر آموزشی و روزهای پنجشنبه در مدارس برگزار می شود.

ببینید | زمان تشکیل کلاس‌های جبرانی مدارس اعلام شد

دیگر رسانه ها

ویدئو

ارسال نظر