ببینید | راننده روانی مشتری‌های رستوران را زیر گرفت و فرار کرد !

ببینید | راننده روانی مشتری‌های رستوران را زیر گرفت و فرار کرد !

مشتریان یک رستوران که در حاشیه رستوران مشغول خوردن غذا بودن با حضور ناگهانی یک خودرو روبرو شدند و با خودرو برخورد کردند، راننده پس از زیر گرفتن مردم پا به فرارگذاشت.

 

حجم ویدیو: 882.97K | مدت زمان ویدیو: 00:00:20 دانلود ویدیو

دیگر رسانه ها

ویدئو

ارسال نظر