ببینید | شنا سوئدی با شیوه‌ای عجیب معلق در هوا !

ببینید | شنا سوئدی با شیوه‌ای عجیب معلق در هوا !

فردی با دو انگشت روی یک ریسمان و معلق در هوا شنای سوئدی انجام داد.

 

حجم ویدیو: 938.05K | مدت زمان ویدیو: 00:00:27 دانلود ویدیو

دیگر رسانه ها

ویدئو

ارسال نظر