تصاویر تلخی از غرق شدن جوانی در سیل زاهدان را ببینید.

ببینید: لحظه غرق شدن جوان زاهدانی در سیل بی‌رحم

ارسال نظر