ببینید: دو شهروند با همکاری هم سارق را با گلوله زمین‌گیر کردند!

ویدیویی از یک سارق جوان که قصد داشت از یک فروشگاه سرقت کند اما با درگیر شدن با یک شهروند و شلیک شهروندی دیگر به او از پای درآمد را ببینید.

 

حجم ویدیو: 2.01M | مدت زمان ویدیو: 00:00:26 دانلود ویدیو

ارسال نظر