عکس | ۲۵ میلیارد تومان؛ رقم پیشنهادی برای خرید یک خط بمب!

عکسی از خط رند همراه اول در مجازی منتشر شده که قیمت آن، ۲۵میلیارد درج شده است./چندثانیه
عکس | ۲۵ میلیارد تومان؛ رقم پیشنهادی برای خرید یک خط بمب!
کد خبر : ۲۲۴۷۹

عکس | عجیب اما واقعی؛ قیمت گذاری خط همراه اول، ۲۵ میلیارد تومان!

 

 

ارسال نظر