راز ناپدید شدن مرموز دختری جوان فاش شد | پلیس به دنبال پیکر مفقودشده

در پی این اظهارات مرد میانسال بازپرس جنایی تهران باتوجه به اینکه محل وقوع حادثه خارج از حوزه قضایی تهران است پرونده را با قرار عدم صلاحیت برای ادامه تحقیقات به دادسرای البرز فرستاد. این در حالی است که تحقیقات برای یافتن جسد دختر جوان ادامه یابد.
راز ناپدید شدن مرموز دختری جوان فاش شد | پلیس به دنبال پیکر مفقودشده
کد خبر : ۴۴۶۳۰

مردی که پرت شدن دختر جوان به دره را گزارش نکرده بود به دستور بازپرس جنایی بازداشت شد تا تحقیقات جنایی مشخص کند او چه نقشی در ماجرا داشته است.

یک ماه پیش خانواده دختر ۲۶ ساله‌ای به دادسرای جنایی تهران مراجعه کردند و از مفقود شدن فرزند خود خبر دادند. پرونده شکایت آن‌ها به بازپرس هشتم دادسرای جنایی تهران ارجاع شد و این خانواده به بازپرس تقویان گفتند: دخترمان از خانه خارج شد و بعد از آن دیگر خبری از او نداریم.

در پی این شکایت بازپرس شعبه ۸ دستور شروع تحقیقات در مورد ماجرای ناپدید شدن دختر جوان را صادر کرد و با بررسی‌های انجام شده مشخص شد دختر ناپدید شده با مرد میانسال و پولداری ارتباط تلفنی و پیامکی دارد. به این ترتیب ارتباطات و تماس‌ها و پیامک‌های این دو مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد آخرین تماس دختر مفقود شده با همین مرد بوده است که یک خودروی آزارا دارد؛ بنابراین دستور توقیف خودروی او صادر و در نهایت چند روز پیش این مرد دستگیر شد و در دادسرای جنایی مقابل بازپرس پرونده نشست.

مرد میانسال گفت: ۴۰ روز قبل با آن دختر آشنا شدم. او می‌گفت مشکل خانوادگی دارد و با خانواده‌اش درگیر است. من چند وقت یکبار او را می‌دیدم و بیشتر با او ارتباط پیامکی و تلفنی داشتم. آخرین بار که او را دیدم زنگ زد که جایی رفته و مشروب خورده و حالش بد شده و از من خواست به کرج دنبالش بروم. من هم به آدرسی که داد رفتم تا او را از مهمانی به خانه‌اش در تهران بیاورم. در راه که سوار ماشین من بود به او گفتم آنقدر مشروب نخور، اگر بخواهی به این کار‌ها ادامه بدهی برایت مشکل ساز می‌شود، عصبانی شد و جر و بحثما شد. او ناگهان در ماشین را باز و خودش را به بیرون پرت کرد. من همانجا توقف کردم و پیاده شدم نگاه کردم دیدم کنارمان دره بوده و او در تاریکی وقتی در باز کرده خودش را به دره پرت کرده است. ترسیدم، چون او به دره افتاده بود و اگر می‌ماندم پایم گیر می‌شد، برای همین به تهران برگشتم و به کسی هم چیزی نگفتم تا اینکه دستگیر شدم.

در پی این اظهارات مرد میانسال بازپرس جنایی تهران باتوجه به اینکه محل وقوع حادثه خارج از حوزه قضایی تهران است پرونده را با قرار عدم صلاحیت برای ادامه تحقیقات به دادسرای البرز فرستاد. این در حالی است که تحقیقات برای یافتن جسد دختر جوان ادامه یابد.

ارسال نظر
نظرات بینندگان
سید
ارسالی در
شاید این مرو راست بگوید شاید نه ! اگر دروغ بگوید فرضیه این پیش می آید که شاید خود آن مرد در را باز کرده و دختر را پرت کرده! بعد پیش خودش فکر کرده اگر در برود با تماس که برقرار کرده لو می رود البته پلیس هم اوررا برهمین مبتا دستگیر کرده اما این مرد قطعا با او بیشتر شناخت داشته و رابطه .