ویدیو | طوفان شدید در شهر «وجده» مراکش

شهر وجده گرفتار طوفان و سیل شدیدی شد به طوری که شهر را آب فرار گرفت و خساراتی را به شهروندان وارد کرد.
ویدیو | طوفان شدید در شهر «وجده» مراکش
کد خبر : ۴۴۸۳۱
ارسال نظر