مجازات رانندگی بدون گواهینامه

برای رانندگی باید حتما گواهینامه داشت و در صورت رانندگی بدون گواهینامه فرد مرتکب جرم شده است.
مجازات رانندگی بدون گواهینامه
کد خبر : ۴۴۸۳۵

مطابق با ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و همچنین هر کس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد رانندگی کند.

برای بار اول به حبس تعزیری تا ۲ ماه یا جزای نقدی تا ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال یا هر ۲ مجازات و در صورت ارتکاب مجدد برای بار دوم به دو ماه تا ۶ ماه حبس محکوم خواهد شد.

ارسال نظر