ویدیو | لحظه شلیک به شی ناشناس در آسمان گرگان

فیلمی از لحظه شلیک به شی ناشناس در آسمان گرگان منتشر شده است.
ویدیو | لحظه شلیک به شی ناشناس در آسمان گرگان
کد خبر : ۴۵۰۹۵

فیلمی از لحظه شلیک به شی ناشناس در آسمان گرگان را ببینید.

ارسال نظر