ویدیو | حمله ظریف به صدا و سیما: بمباران ذلت‌آفرینی کرد

ظریف درنشست آسیب شناسی مهاجرت نخبگان در خانه اندیشمندان ایران گفت: امید ارتباط مستقیم با مهاجرت دارد.
ویدیو | حمله ظریف به صدا و سیما: بمباران ذلت‌آفرینی کرد
کد خبر : ۵۶۳۴۴

محمد جواد ظریف، وزیر سابق امور خارجه، ادامه داد: به خاطر ایجاد امید مهاجرت معکوس نخبگان در سال 1394 و 1395 داشت شکل می‌گرفت. همان امید بود که میزان تورم را پایین آورد. ظریف گفت: امید مانند عزت برساخته است، دستگاه تبلیغاتی می‌تواند امید را برسازی کند، صدا و سیما بمباران ذلت آفرینی کرد. 

ارسال نظر