جزئیات مهم از مسدودسازی حساب ۴۰۰ فروشنده صنف طلا و جواهر | وزیر اقتصاد ورود کرد

وزیر اقتصاد گفت: این نکته‌ای که اشاره شد محدود کردن ابزار‌های کار کسبه و فعالان اقتصادی به شمار می‌رود که درست نیست، این گونه اقدامات محدود کننده باید آخرین مرحله‌ای باشد که پس از هشدار‌ها اعمال شود.
جزئیات مهم از مسدودسازی حساب ۴۰۰ فروشنده صنف طلا و جواهر | وزیر اقتصاد ورود کرد
کد خبر : ۵۶۵۱۱

وزیر اقتصاد به ماجرای مسدود سازی حساب ۴۰۰ فروشنده صنف طلا و جواهر ورود کرد.

احسان خاندوزی در پاسخ به مطرح شدن ابهاماتی درخصوص مسدود شدن حساب ۴۰۰ طلا فروش در روز‌های گذشته گفت: این نکته‌ای که اشاره شد محدود کردن ابزار‌های کار کسبه و فعالان اقتصادی به شمار می‌رود که درست نیست، این گونه اقدامات محدود کننده باید آخرین مرحله‌ای باشد که پس از هشدار‌ها اعمال شود.

تسنیم نوشت: وی افزود: درباره ۴۰۰ حسابی که گفته شد، مسدود شده اند هر چند موضوع در زیرمجموعه وزارت اقتصاد نیست، اما به عنوان تسهیلگر ارتباط دولت با بخش خصوصی، فهرست این ۴۰۰ حساب را (در روز سه شنبه هفته جاری) به دفتر بنده در وزارت اقتصاد ارسال کنند تا روز چهارشنبه آن را به نهاد نظارتی منتقل می‌کنیم.

خاندوزی در خاتمه گفت: درباره آن تعدادی که به هر دلیل و اتهام حسابشان مسدود شده، دستگاه نظارتی تعیین تکلیف کند تا گره از کار آن‌ها باز شود.

ارسال نظر