قیمت طلا و سکه در بازار امروز ۱۹ خرداد ۱۴۰۳ | قیمت‌ها نزولی شد + جدول قیمت

قیمت طلا کاهش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳،۳۳۷،۹۰۰ (سه میلیون و سیصد و سی و هفت هزار و نهصد) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۱.۰۴ درصدی داشته است.
قیمت طلا و سکه در بازار امروز ۱۹ خرداد ۱۴۰۳ | قیمت‌ها نزولی شد + جدول قیمت
کد خبر : ۶۶۸۵۵

بازار امروز شاهد شیب نزولی قیمت طلا و سکه نسبت به روز گذشته است.

قیمت اونس طلا امروز
هر اونس طلا، امروز به ۲،۲۹۳ (دو هزار و دویست و نود و سه) دلار رسید که نسبت به روز قبل، کاهش ۲.۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار)    مقدار تغییر    درصد تغییر    تاریخ
۲،۲۹۳    -۴۸    -۲.۱،    ۰۷:۵۹،
۲،۳۴۱    -۴۲    -۱.۸    روز قبل
۲،۳۸۳،    ۹،    ۰.۳۷،    ۶ روز پیش
 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
قیمت طلا کاهش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳،۳۳۷،۹۰۰ (سه میلیون و سیصد و سی و هفت هزار و نهصد) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۱.۰۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان)    مقدار تغییر    درصد تغییر    تاریخ
۳،۳۳۷،۹۰۰    -۳۴،۷۰۰    -۱.۰۴،    ۱۰:۰۱،
۳،۳۷۲،۶۰۰    -۱،۸۰۰    -۰.۰۶،    ۲ روز پیش
۳،۳۷۴،۴۰۰    -۱۸،۶۰۰    -۰.۵۶،    ۳ روز پیش
 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز
همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۱.۰۳ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۴،۴۵۹،۰۰۰ (چهارده میلیون و چهارصد و پنجاه و نه هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه امامی
قیمت سکه امامی به ۴۰،۸۰۰،۰۰۰ (چهل میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۲۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان)    مقدار تغییر    درصد تغییر    تاریخ
۴۰،۸۰۰،۰۰۰    -۱۰۰،۰۰۰    -۰.۲۵،    ۱۰:۰۱،
۴۰،۹۰۰،۰۰۰،    ۲۰۰،۰۰۰،    ۰.۴۸،    ۲ روز پیش
۴۰،۷۰۰،۰۰۰    -۲۰۰،۰۰۰    -۰.۵،    ۳ روز پیش
 

آخرین نرخ نیم سکه
نیم سکه، امروز به ۲۳،۴۰۰،۰۰۰ (بیست و سه میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان)    مقدار تغییر    درصد تغییر    تاریخ
۲۳،۴۰۰،۰۰۰،    ۰،    ۰،    ۱۰:۰۱،
۲۳،۴۰۰،۰۰۰،    ۱۰۰،۰۰۰،    ۰.۴۲،    ۲ روز پیش
۲۳،۳۰۰،۰۰۰،    ۱۰۰،۰۰۰،    ۰.۴۲،    ۳ روز پیش
 

قیمت ربع سکه امروز
همچنین ربع سکه بدون تغییر نسبت به ۲ روز پیش، ۱۵،۳۰۰،۰۰۰ (پانزده میلیون و سیصد هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی
هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۷،۰۰۰،۰۰۰ (هفت میلیون) تومان قیمت خورد.

تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان را با نصب اپیلکیشن خبرخوان گردون به سهولت دنبال کنید.
مجله زندگی
ارسال نظر