خرید و فروش ۳۰۰ میلیون تومانی شماره کارت ملی

برخی افراد اقدام به فروش شماره ملی خود به دیگران برای ثبت نام خودرو‌های وارداتی می‌کنند. هزینه خرید این شماره‌های ملی نیز با توجه به نوع خودرو متفاوت است، اما به طور میانگین رقم ۳۰۰ میلیون تومان اعلام می‌شود.
خرید و فروش ۳۰۰ میلیون تومانی شماره کارت ملی
کد خبر : ۵۶۹۰۸

برای ثبت نام خودرو‌های وارداتی، بازار خرید و فروش شماره کارت ملی، داغ است.

منبع :
تسنیم
ارسال نظر